Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Basisconcepten uit de astrofysica

9 februari 2021 tot 4 mei 2021
astrofysica

Deze cursus belicht de basisconcepten van de moderne astrofysica, en is ideaal geschikt voor wie zich verder wil verdiepen in de sterrenkunde na
het inleidende eerder beschrijvende niveau en/of als voorbereiding op het volgen van meer gespecialiseerde sessies (zoals de actuele onderwerpen
sterrenkunde). De cursus bestaat uit twee modules van elk zes lessen, die alternerend tweejaarlijks aan bod komen; deze modules kunnen
onafhankelijk van elkaar gevolgd worden (en in willekeurige volgorde).
Module A behandelt volgende thema's: hedendaagse optische principes van telescoopsystemen, gravitatie en elliptische beweging, eigenschappen
en classificatie van sterren (met het belangrijke Hertzsprung-Russell-diagram), energieproductie in sterren en sterevolutie, eindstadia van sterren,
en tenslotte afstandsbepaling in de sterrenkunde. Module B behelst volgende onderwerpen: astronomische technieken en dataverwerking,
planetologie en planeetatmosferen, exoplaneten, dynamica van sterrenstelsels (en het belang van donkere materie hierin), het standaardmodel van
de elementaire deeltjes, en tenslotte kosmologie.
In het werkjaar 2020-2021 wordt module A gedoceerd. In 2021-2022 komt dan module B aan bod.
Voor deze cursus wordt een basiskennis wiskunde en fysica op niveau secundair onderwijs aanbevolen.

Cursusdata: 2021: di 09/02, di 23/02; di 09/03, di 23/03, di 30/03, di 04/05, telkens vanaf 20 h.

Locatie
Zeeweg
96
8200 Sint-Andries