Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Chemie en veiligheid versus water en vuur

10 december 2018

Als hoofd Emergency Response bij BASF, én als brandweerman, is Gert Van Bortel de juiste persoon om in te gaan op de veiligheidsaspecten en veiligheidsbeleving in de chemische industrie. Wat wordt er allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt bij de creatie van de moleculen? Hoe kan men deze veiligheidscultuur continu verbeteren? Wat bij veranderingen in het productieproces? Maar ook: wat is de rol van de mens in dit hele verhaal? Wat is de juiste “drive” en waarom worden al deze veiligheidsinspanningen gedaan? Met een nieuw te bouwen installatie zullen alle facetten stap voor stap toegelicht worden.

Studium Generale brengt mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen, dit jaar rond het thema 'onrust en onbehagen'. Iedereen is welkom.

Alle informatie op http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale

Locatie
UAntwerpen, Stadscampus, Rodestraat
14
2000 Antwerpen
Auteur 
Doelgroep 
Wetenschapsdomein 
Gerelateerde activiteiten 

1 september 2018 tot 30 juni 2019
18 augustus 2019 tot 24 augustus 2019
22 januari 2019 tot 18 juni 2019
1 juli 2019 tot 5 juli 2019