Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Inleiding in de kwantummechanica

27 januari 2021 tot 24 maart 2021
 kwantummechanica

In het begin van deze lessenreeks wordt er teruggekeerd naar begin 20ste eeuw en bekijken we een reeks experimenten die de deterministische
beschrijving van de natuur onderuit haalde. Deze experimenten leidden tot de ontwikkeling van de kwantumtheorie, of oude kwantummechanica, en
vormden de basis voor De Broglie’s hypothese die stelde dat materie ook een golfkarakter vertoonde – net zoals in 1905 aangetoond werd dat licht
ook een deeltjeskarakter had. Dit leidde in de jaren 1920 tot de ontwikkeling van de kwantummechanica. Vervolgens zullen het tweespletenexperiment en het onzekerheidsprincipe van Heisenberg besproken worden, wat ons een idee zal geven over het niet-deterministisch gedrag van
de natuur. Dit wordt aan de hand van het Stern-Gerlach experiment verder behandeld in combinatie met het superpositiebeginsel van de kwantummechanica. Hierop verder bouwend zullen we dieper ingaan op het fenomeen van kwantumverstrengeling. Ten slotte zullen enkele toepassingen
van de kwantummechanica behandeld worden: de harmonische oscillator, het waterstofatoom en het periodiek systeem van de elementen.
Deze lessenreeks bouwt steeds voort op de voorgaande lessen en gaat ervan uit dat de cursist een basis aan wiskundige kennis bezit (niveau
derde graad secundair onderwijs).

Cursusdata: 2021: wo 27/01, wo 10/02, wo 24/02, wo 03/03, wo 10/03, wo 24/03, telkens vanaf 20 h

Locatie
Zeeweg
96
8200 Sint-Andries