Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Jaarvergadering 2019 Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars

16 februari 2019
Uitnodiging VVWL jaarvergadering

De Vlaamse vereniging van wiskundeleraars nodigt je van harte uit op haar jaarvergadering op zaterdag 16 februari in het Lucernacollege te Gent.

Programma:

9.30 uur: Onthaal

10 – 11 uur: Professor Hendrik Van Maldeghem
Aardse stellingen met hemelse bewijzen en stellingen om van te smullen met (on)verteerbare bewijzen

We bekijken de schoonheid van de wiskunde die geslopen is in bewijzen van gewone stellingen, maar ook in prachtige opgaven van stellingen. Kan een diamant van een opgave een draak van een bewijs hebben? Omgekeerd, kan een lelijke stelling een hemels bewijs hebben? We proberen door te dringen tot de kern van de schoonheid van de wiskunde: waar zit die, waarom voelen we die aan, en waarom voelen anderen die eventueel niet aan? Is wiskundige schoonheid absoluut, of ook smaakgebonden? Zijn er regels voor mooie bewijzen? Wat zouden die kunnen zijn? We overgieten onze mijmeringen met een pak praktische voorbeelden uit het secundair onderwijs

11 – 11.15 uur: Filip Moons
Ontwikkelcommissie eindtermen wiskunde tweede en derde graad.

11.15 – 11.30: Statutair gedeelte met (her)verkiezing VVWL bestuur

11.30 – 12.30:  Matteo Balliauw
Toepassingen van de wiskunde in de haven, muziek en voetbal.

Wiskunde is niet alleen mooi, maar ook bijzonder nuttig voor een veelheid aan toepassingen. Deze lezing zal de toepassing van wiskunde bespreken in drie minder alledaagse onderzoeksdomeinen: haveninvesteringen, muziek en voetbal. Het doel is om aan te tonen hoe de onderzoeksvragen omgevormd worden tot een wiskundig probleem en welke verschillende kwantitatieve methodologieën hier gebruikt worden om deze problemen op te lossen. Waar en wanneer moet een haven investeren? Hoe kan een computer de optimale vingerzettingen voor een pianopartituur bepalen? Hoe kunnen we jeugdige voetballers langer in België houden? Deze diverse onderzoeksvragen worden omgezet tot wiskundige vraagstukken met behulp van differentiaalvergelijkingen, dynamisch programmeren, statistiek en algebra, om daarna te leiden tot concrete oplossingen en aanbevelingen voor bedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders.

12.30 – 13 uur: rondvraag en nabespreking

Praktisch

Tijdstip: zaterdag 16 februari van 10 tot 13 uur

Plaats: Lucernacollege, Ganzendries 149 te Gent (op wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters.

Kostprijs: Gratis voor VVWL-leden en studenten.

Niet-leden betalen een bijdrage van € 10.

Inschrijven: bevestig je aanwezigheid via het inschrijvingsformulier op www.vvwl.be
Deelnemers ontvangen één exemplaar van het wiskundetijdschrift W&O ter kennismaking.

Ken je geïnteresseerden? Stuur dit bericht gerust door!

Locatie
Ganzendries
149
9000 Gent
Auteur