Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

ONLINE wetenschapscafé 'Opvoeding: alles onder controle?'

20 april 2021
eflyer_opvoeding

We weten allemaal dat opvoeden geen kinderspel is. Kinderen grootbrengen doe je in deze eeuw bij voorkeur liefde- en vertrouwensvol en niet langer via eenzijdig eenrichtingsverkeer. Mild ouderschap, positief opvoeden, risicovol spelen, loslaten, rust en ritme. Een greep uit de sleutelwoorden als het om opvoeden gaat.

Maar hoe speel je dit allemaal klaar? Hoe bedien jij de teugels die je als (pleeg-, stief- of groot-)ouder, leerkracht, begeleider of opvoedkundige in handen hebt? Geef je veel vrijheid aan je kroost of ben je eerder beschermend? Wat als je ondanks goeie bedoelingen en vele inspanningen toch het gevoel hebt dat je faalt in je opvoeding? En het gevoel dat je ein-de-lijk alles onder controle hebt: bestaat dat wel?

In dit wetenschapscafé vragen we ons samen met jou af of we vandaag kinderen te beschermend opvoeden of genoeg loslaten.

Enkele vragen die naast de jouwe aan bod kunnen komen tijdens dit wetenschapscafé:

 • In welke mate voeden we onze kinderen anders op dan vroeger?
 • Welke maatschappelijke factoren hebben een invloed op onze ideeën over opvoeding?
 • Hebben ouders, scholen, opvang en vrije tijdsorganisaties dezelfde visie op opvoeding? In welke mate is dat opportuun?
 • Heerst er een andere opvoedingsstijl als we spreken over adoptie, pleeggezinnen, instellingen of de voormalige weeshuizen?
 • Wie grijpt wanneer in bij een risicovolle opvoedingssituatie? De ouders, de leerkracht, de begeleider of een bevoegde instantie zoals de overheid?
 • Controleren en sturen we te veel in plaats van kinderen zelf te leren omgaan met risico’s?
 • Risicovol spelen ... Is dat niet hetzelfde als gevaarlijk spelen? Vanaf welke leeftijd is dat haalbaar?
 • Wie kan het best inschatten of een (speel)situatie risicovol is? Het kind of de volwassene?
 • Hoe bepaal je of een risico aanvaardbaar is? En wanneer en hoe moet je tussenkomen bij het spelen?
 • Welke voor- en nadelen levert het op als we kinderen zelf hun grenzen laten verleggen en niet (meteen) fysiek tussenkomen? 
 • Hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder of begeleider in de kinderopvang of vrije tijd een veilige maar uitdagende omgeving creëren met risico’s op maat?

Sprekers

 

 • Lieselot De Wilde studeerde kleuteronderwijs aan Arteveldehogeschool en volgde nadien de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Sinds oktober 2009 is ze assistent aan de vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek waar ze in 2015 haar proefschrift naar de geschiedenis van de Gentse weeshuizen neerlegde. Momenteel is ze aangesteld als docent Algemene Pedagogiek aan de Universiteit Gent.  Ze is gefascineerd door risicokinderen, kinderen die in gevaar zijn omdat ze niemand hebben die voor hen zorgt, maar die tegelijk ook zelf als een gevaar voor de samenleving worden aanzien.
 • Helena Sienaert (Master Pedagogische Wetenschappen) begon haar loopbaan als onderzoeker en docent in de lerarenopleidingen aan Hogeschool Gent. Sinds 2011 zet ze mee haar schouders onder de toen gloednieuwe bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan Arteveldehogeschool. Ze doceert daar o.a. over het ondersteunen van vrij spelen bij jonge kinderen. Sinds 2017 deelt Helena haar passie voor #risicovolspelen met werkvelden en beleid via de RePLAY-onderzoeksprojecten. Haar onderzoeksproject RePLAY Toddler inspireerde Kind en Gezin om het beleid rond veiligheid in de kinderopvang grondig te herzien. Een transitie die Helena met veel plezier mee ondersteunt.
 • Mieke Dumont (moderator) studeerde Journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanker bij Focus en WTV. Momenteel is ze coördinator communicatie en publiekswerking bij Kunstencentrum Vooruit. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen.
Foto 
eflyer_opvoeding