Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Spectroscopie in de sterrenkunde

12 november 2018
spectrum

Vanaf maandag 12 november 2018 organiseert de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien een cursus 'Spectroscopie in de sterrenkunde'.

Het is een vijfdelige lessencyclus waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. De eerste drie lessen gaan over de geschiedenis en de fysische principes van toepassing in de astrospectroscopie. In de vierde les komt een overzicht van het instrumentarium van de astronomische spectroscopie aanbod. De laatste les is praktijkgericht. Hierin wordt uitgelegd hoe je een spectrum kan maken en hier metingen (bvb. van stertemperatuur) op kan doen aan de hand van software.

Meer info en inschrijving:
http://armandpien.be/event/cursus-spectroscopie-2018-11-12-113/register