Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Telescopen - verleden, heden en toekomst

20 oktober 2020 tot 2 maart 2021
telescopen

Sinds meer dan 400 jaar is de telescoop het belangrijkste waarnemingsmiddel in de sterrenkunde. In vijf vertellingen krijgen de cursisten een
historisch overzicht van de evolutie van dit wetenschappelijk instrument met hieraan gekoppeld zijn astronomische ontdekkingen.
Vooreerst wordt ingegaan op de vraag waarom het zolang duurde vooraleer een werkbare telescoop ontwikkeld kon worden, en worden de
waarnemingen van Galileo Galilei besproken. Vervolgens komen de vernieuwingen van de 17de en 18de eeuw aan bod, zoals metalen
spiegelkijkers, achromatische lenzen en micrometers. Daarna wordt er gefocust op de laatste twee vervlogen eeuwen. Toen werden er
reuzenlenzenkijkers gebouwd en ontstonden grote spiegeltelescopen uit glas. Zij zorgden voor spectaculaire astronomische vondsten waardoor de
kennis over ons heelal drastisch toenam. Ten slotte wordt het huidige professionele telescopenpark onder de loep genomen en wordt vooruitgeblikt
wat de nabije en verre toekomst in petto heeft qua nieuwe telescopen en technieken.


Cursusdata: 2020: di 20/10, di 17/11, di 15/12; 2021: di 26/01, di 02/03, telkens vanaf 20 h.

Locatie
Zeeweg
96
8200 Sint-Andries