Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Waarheid, valsheid en zekerheid in tijden van big data: compenseert de zekerheid van de productie van data voor de onzekerheid van hun betekenis?

5 oktober 2020
Studium Generale

Openingslezing van Studium Generale door Gertrudis Van de Vijver (UGent)

Op acht maandagavonden brengt Studium Generale mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het jaarthema van 2020 is 'Bewezen? Kennis in tijden van big data en fake news'.

Geïnteresseerden kunnen de lezingen online volgen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/studiumgenerale.