Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschap Centraal: ‘Dier, dierwaardigheid en recht. Naar een universele verklaring van de rechten van het dier?’

16 oktober 2019
Wetenschap Centraal

Vele landen definiëren dieren in hun wetgeving als “levende wezens met gevoel”. Ze zijn daardoor méér dan zomaar voorwerpen, maar personen zijn het nog niet.
Maar wat “kopen” dieren nu eigenlijk met die speciale definitie? Welke dieren zijn bedoeld? Hebben zij dan extra rechten? Of hebben personen extra plichten ten opzichte van dieren? Deze Wetenschap Centraal wordt, samen met Frederik Swennen, professor Rechten UAntwerpen en allereerste professor van de leerstoel Dier en Recht, een zoektocht langs de grenzen van het recht en van het rechtsbeginsel dierwaardigheid.
 

Foto 
Dier en recht
Locatie
De Coninckplein
26
2060 Antwerpen
Auteur