Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschapscafé Brugge 'Lawaai en gezondheid'

26 maart 2019
eflyerlawaai

In Vlaanderen worden bijna 900.000 mensen of 367.000 woningen voortdurend blootgesteld aan lawaai van gemiddeld 55 dB of meer. Dat veroorzaakt gezondheidsproblemen. Het risico op een verhoogde bloeddruk en hartklachten stijgt. Ondanks verschillende investeringen, waaronder ‘stiltegebieden’ in Vlaanderen, is het de laatste jaren niet veel stiller geworden. ‘Lawaaihinder is het milieuprobleem waarbij we het minst vooruitgang hebben geboekt,’ zegt geluidsexpert Fred Woudenberg in Eos (15 november 2017). Onze onderzoekers Dirk Avonts en Dick Botteldooren kijken op nieuwe manieren naar de effecten van geluid en bieden een antwoord op deze en andere vragen:

  •     Hoe gevaarlijk is geluidsoverlast? Wat zijn de voornaamste gezondheidsproblemen?
  •     Kunnen we ‘wennen’ aan het lawaai van een autosnelweg, spoorlijn, of windmolen naast de deur?
  •     Waar is het nog stil in onze 24-uurs maatschappij? Hebben wij (of onze hersenen) nood aan stilte? En hoe reageren we op totale stilte?
  •     Waar eindigt 'geluid’ en begint ‘lawaai’? Welke geluiden bezorgen ons het meest stress?
  •     Hoe gebeurt onderzoek naar lawaaioverlast?
  •     Wat is urban sound planning? En wat doen sound designers?Gasten

  • Dick Botteldooren is hoogleraar akoestiek aan de Universiteit Gent. Hij leidt de Acoustics Research groep en geeft een breed scala aan lessen rond geluid en computationele methoden. Dick Botteldooren doet onderzoek rond akoestische modellering, noise modelling, computationele intelligentie, het modelleren van de perceptie van omgevingsgeluid, de gezondheidseffecten van geluid, biomonitoring, urban sound planning, soundscapes, etc... Op basis van zijn ervaring is hij ook adviseur van nationale en internationale gezondheidsraden beleidsmakers.
  •  
  • Dirk Avonts is gastprofessor aan de Universiteit Gent en verbonden aan de faculteit geneeskunde, vakgroep huisartsgeneeskunde. Hij zetelt ook in de OCMW-raad van de stad Antwerpen. Sinds meer dan 10 jaar heeft hij een speciale interesse voor de impact van verkeer op de gezondheid, en werkt hij als geëngageerd vrijwilliger bij de actiegroep Ademloos. Dirk Avonts coördineerde en superviseerde ook de Ringlandstudie over de invloed van een overkapping van de Ring in Antwerpen op de gezondheid van de omwonenden.
  • Mieke Dumont (moderator). Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanchor bij Focus en WTV. Momenteel is ze verantwoordelijke pers&promotie en content bij Concertgebouw Brugge. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen.
Foto 
eflyerlawaai
Locatie
Ezelstraat
42
8000 Brugge