Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschapscafé Brugge 'Oceanen van de toekomst'

16 april 2019
eflyer_oceanen

De oceanen beslaan 70 procent van het aardoppervlak en zijn nog nauwelijks door de mens verkend. Maar dat verandert in snel tempo, en dat kan een serieus probleem worden voor een van de meest ongerepte ecosystemen die we hebben.

Zonder de oceanen is er volgens onze gasten geen leven mogelijk zoals we dat nu kennen. Ze laten u tijdens het wetenschapscafé graag meedenken over hun passie, de oceanen.

  •  Wat is het belang van oceanen?
  •  Wat zijn de gevolgen van visserij, en specifiek van overbevissing?
  •  Hoe is het gesteld met de biodiversiteit van onze zeeën en oceanen? Moeten we aan de alarmbel trekken?
  •  Wat zijn de consequenties van het (over)gebruik van onze oceanen, bijvoorbeeld door diepzeemining?
  •  Wat is de invloed van klimaatverandering? Wat kunnen we ermee en kunnen we het tij keren?
  • Hoe zit het met de vervuiling op zee? Zijn de oceanen de grootste vuilnisbelt ter wereld geworden?
  •  Wat zijn microplastics? Hoe belanden ze in onze oceanen? En hoe halen we ze er opnieuw uit?


Gasten

  • Pieterjan Verhelst is onderzoeker aan aan de Universiteit Gent bij de onderzoeksgroep Mariene Biologie. Hij is gespecialiseerd in de migratie van vissen als paling en kabeljauw, maar heeft even goed een brede kennis over de toestand van onze oceanen.
  • Prof. Colin Janssen is ecotoxicoloog aan de Universiteit Gent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Als co-directeur van het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie leidt hij het onderzoek naar het voorkomen en de effecten van antropogene stressoren (zoals o.a. chemische stoffen, eutrofiëring, global change) op aquatische systemen en de mens. Hij is lid van diverse nationale en internationale adviesraden i.v.m het marien milieu en is momenteel de wetenschappelijke coördinator van de UGent Blue Growth Cluster.
  • De moderator is Mieke Dumont. Ze studeerde journalistiek aan Hogeschool West-Vlaanderen en werkte tot voor kort als journalist en nieuwsanchor bij Focus en WTV. Momenteel is ze werkzaam als coördinator Communicatie & Publiekswerking bij Vooruit Gent. Ze heeft een hart voor West-Vlaanderen en een liefde voor cultuur in grote en kleine vormen.
Foto 
eflyer_oceanen
Locatie
Ezelstraat
42
8000 Brugge