Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschapscafé Gent: 'Meester app. Onderwijstechnologie anno 2018'

25 september 2018
Eflyer meester app

Is de tijd van handboeken en krijt voorbij? Tal van nieuwe werkvormen duiken steeds meer op in de klas: van digitale borden tot blended learning, flipped classrooms, moocs en zelfs virtual reality. Ze sluiten meer aan bij de leefwereld van jongeren anno 2018 en maken het onderwijs aangenamer én efficiënter. Maar is dat wel altijd het geval? Voor- en nadelen van onderwijstechnologie, de meest recente ontwikkelingen en wat de toekomst brengt in dit wetenschapscafé!

Enkele vragen die aan bod kunnen komen (naast die van jezelf):

    Wat zijn de meest gebruikte technologieën/nieuwe werkvormen op dit moment van kleuter- tot lager, secundair en hoger onderwijs?
    Is onderwijstechnologie een zegen voor elke leerling? Voor welke profielen brengt het de meeste meerwaarde?
    Is digitalisering voor ieder vakgebied aan te raden? Hoeveel bijscholing komt er kijken bij het omvormen van een klassiek lessenpakket naar een digitale versie?
    Hoe beïnvloedt onderwijstechnologie de evaluatie van leerprestaties? Komt zelfevaluatie automatisch meer aan bod en is dit een positieve trend?
    Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de stijging in leermotivatie door onderwijstechnologie?
    Hoe staan leerkrachten tegenover onderwijstechnologie?
    Wat met het financiële plaatje? Op welke termijn kan iedere school zich de nodige technologie veroorloven? En kan een leerling uit een sociaaleconomisch kwetsbaar gezin die misschien geen computer, smartphone of internet heeft zijn huiswerk zonder problemen maken?
    Worden onderwijsvernieuwingen internationaal gedeeld? Zijn Belgische klassen koplopers of net niet?
    Is er een toekomst om nieuw ontwikkelde onderwijsmethodes toe te passen in een andere context zoals de bedrijfswereld?

Foto 
Eflyer meester app
Locatie
Vlotstraat
22
9000 Gent