Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschapscafé Kortrijk 'Antibiotica: slachtoffer van eigen succes?'

11 februari 2020
Flyer van het wetenschapscafé

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend.

De euforie was groot toen antibiotica, vooral na de Tweede Wereldoorlog, een geweldig succes bleken. Antibiotica kunnen levens redden omdat ze ons genezen van bacteriële infecties, en werden dus à volonté gebruikt, zowel bij mensen als bij dieren. Vandaag is antibiotica nog altijd één van de meest voorgeschreven geneesmiddelen, hoewel bijna 50% (!) van alle voorgeschreven antibiotica bij mensen als overbodig wordt beschouwd.

De sprekers Jeroen Dewulf (UGent) en de Tom Coenye (UGent) gaan met elkaar en het publiek in gesprek over antibiotica.

  • Hoe groot is het antibioticagebruik bij mensen? En bij dieren?
  • Hebben we antibiotica nodig om mensen en dieren gezond te houden? Kunnen we niet focussen op voorkomen in plaats van genezen?
  • Waarom zijn er zo weinig nieuwe antibiotica?
  • Antibioticaresistentie, dat is toch geen probleem? Of toch...?
  • Welke maatregelen neemt Europa? Moeten we het preventieve gebruik van antibiotica in de veeteelt aan banden leggen?

http://www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk/kortrijk-cat/antibiotica-1.htm