Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wetenschapscafé Kortrijk 'Leven met trauma'

19 november 2019
flyer trauma

Een traumatische gebeurtenis is een onverwachte en zeer intense ervaring die je niet kunt vermijden. Een emotionele ervaring die je overvalt en waarbij je je compleet machteloos voelt. Dat kan een terreuraanslag, een natuurramp, een ongeval, een overval of misbruik zijn. Een gebeurtenis waarbij al die negatieve elementen – onverwacht, intens en onvermijdelijk tegelijk – ook nog eens gecombineerd worden met het gevoel dat je gaat sterven, kan ergere schade aanrichten. In dat geval spreken we van een trauma. Ook wie een traumatische gebeurtenis gezien heeft of er hoort over vertellen kan getraumatiseerd worden.

Onze gasten laten u tijdens het wetenschapscafé graag meedenken over het hoe en het waarom van trauma's en traumaverwerking.

 •     Welke psychische problemen kan je hebben na het meemaken van een trauma?
 •     Traumaverwerking kan op verschillende manieren. Is het herbeleven van die gebeurtenissen een goede tactiek?
 •     Praten, praten, praten. Hoe belangrijk is het om over een traumatische ervaring te praten?
 •     Laat een trauma blijvende sporen na? Zijn psycholoogische problemen onvermijdelijk?
 •     Wat maakt iemand traumagevoelig? En verwerkt iedereen een traumatische ervaring op dezelfde manier?
 •     'Normaal' functioneren? Kan dat wel nadat je iets heel ergs hebt meegemaakt, zoals de aanslagen in Brussel? Hoe lang duurt dat dan?
 •     Hoe kan je mensen het best helpen direct na een traumatische gebeurtenis? Reageer je best anders bij kinderen?
 •     Kan iedereen getraumatiseerd geraken? Wat kunnen ouders doen als hun kind getraumatiseerd is?
 •     Hoeveel traumatische ervaringen kan een mens aan? Wie vluchteling is, heeft vaak veel meegemaakt. Zijn alle vluchtelingen getraumatiseerd?
 •     Hoe ‘erger’ het trauma, hoe ‘moeilijker’ de verwerking ervan. Klopt dit?

Gasten
 

 • Sarah Bal is klinisch psychologe en doctor in de Psychologische Wetenschappen. Als gastprofessor is ze verbonden aan de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Universiteit Gent. Als klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkt ze binnen de afdeling Kinder-, en Jeugdpsychiatrie van het Universitair ziekenhuis in Gent, waar ze kinderen, jongeren en hun gezinnen begeleidt die te maken hebben met psychiatrische problemen. Daarnaast heeft ze een privépraktijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Sarah Bal is een expert betreffende chronische stress en trauma bij kinderen en jongeren. In 2003 behaalde ze haar doctoraat met als titel ‘Adaptation to sexual abuse: the role of appraisals, coping and social support’, dit betrof het eerste grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik bij Vlaamse kinderen en jongeren. Ze publiceert over trauma bij kinderen en jongeren, geeft lezingen en wordt regelmatig als expert geconsulteerd in de media
 • Ilse Derluyn behaalde haar doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en is momenteel werkzaam als hoofddocent aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Universiteit Gent), waar zij onderwijs verzorgt rond migratie en vluchtelingenstudies. Haar belangrijkste onderzoeksthema's hebben betrekking op het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, migranten- en vluchtelingenkinderen, door oorlog getroffen kinderen, slachtoffers van mensenhandel en kindsoldaten. Zij is actief betrokken bij de ondersteuning van vluchtelingen en van hulpverleners die met vluchtelingen en migranten werken, bij beleidsgericht onderzoek en bij beleidsbeïnvloeding. Ilse publiceerde meer dan 100 internationale artikels en verschillende boeken, coördineert het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) en is co-directeur van het Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS). Zij is houder van een ERC-Starting Grant en coördinator van een Europees H2020-project.
 • Tina De Gendt is historica, freelance journalist en ervaren moderator. Ze schrijft onder meer voor Psychologies, was coördinator van de wetenschapsbijlage van De Morgen en werkte mee aan uiteenlopende publicaties omtrent mentale en sociale gezondheid.

http://www.wetenschapscafe.be/nl/kortrijk/kortrijk-cat/leven-met-trauma.htm

Foto 
flyer trauma
Locatie
Overleiestraat
15a
8500 Kortrijk