Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Zwermgedrag - organisatie zonder leiding!?

15 oktober 2018

Zwermgedrag is bij sommige diersoorten ingeburgerd. Denk bijvoorbeeld aan de schitterende balletten die spreeuwen opvoeren… zonder choreograaf! Hoe krijgen ze dat voor elkaar? En kunnen wij mensen daar iets mee?

We starten de avond met een experiment, waarbij we met alle deelnemers een zwerm vormen waarmee we een toestand van volmaakt evenwicht nastreven. (Wees gerust: met beide voeten op de grond.) Filosoof en wiskundige prof. dr. Jean Paul Van Bendegem publiceerde hierover een artikel waarin hij bewees dat het die zwerm niet zal lukken. Hij komt daarover op video aan het woord. Er zijn evenwel zeer goede redenen om het tegendeel te veronderstellen. We gaan het zien! Voorlopig kunnen we in het belang van het experiment niet veel concreter zijn, maar op 15 oktober krijgt u precieze instructies. Na afloop van het experiment begeven we ons naar het auditorium om te reflecteren en naar toepassingen te kijken. Eerst komt de videoboodschap van Jean Paul Van Bendegem. Prof. dr. Walter Weyns (socioloog, Universiteit van Antwerpen) en Paul Wouters (filosoof en organisatiekundige, namens Wetenschapscafé) leiden vervolgens het gesprek en kijken naar inspirerende én misleidende verbanden tussen zwermgedrag bij mens en dier. Tot besluit van het programma presenteert dr. Winnie Daamen (verkeerskundige, Technische Universiteit Delft) in het kort het onderzoek dat daar plaatsvindt naar het (soms fatale) zwermgedrag dat optreedt in mensenmassa’s. Met haar onderzoek naar voetgangersgedrag draagt ze bij tot het veiliger maken van bijvoorbeeld winkelcentra en evenementen. Wellicht heeft zij nog goede raad om omstreeks 21.25 uur zonder kleerscheuren uit het auditorium te komen – we verwachten een massale toeloop.

Studium Generale brengt mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen, dit jaar rond het thema 'onrust en onbehagen'. Iedereen is welkom.

Alle informatie op http://www.uantwerpen.be/studiumgenerale

Locatie
UAntwerpen, Stadscampus, Rodestraat
14
2000 Antwerpen
Auteur 
Doelgroep 
Wetenschapsdomein 
Gerelateerde activiteiten 

15 januari 2018 tot 14 december 2018
1 september 2018 tot 30 juni 2019
6 februari 2019 tot 8 mei 2019
6 februari 2019 tot 8 mei 2019