Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

De nieuwe Wetenschapswinkellichting!

Toegevoegd op 7 oktober 2016 door Mevr. Jozefien De Marrée

Van noden van Brusselse alleenwoners, over opvattingen over eergerelateerd geweld, tot alcoholgebruik in de Chiro: de nieuwe Wetenschapswinkellichting is nóg groter en diverser dan vorige jaren. Maar liefst 14 VUB-studenten onderzochten tijdens academiejaar 2015-2016 succesvol een onderwerp i.s.m. een non-profitorganisatie. Hieronder vind je een overzicht van hun onderzoekstitels, de volledige onderzoeken staan te lezen op onze Wetenschapswinkelwebsite.

• BROCKMANS (L). Blijft de visie plakken? De transfer van de visie op spel en spelen van de VDS via animatorcursus naar de praktijk op het vakantiespeelplein
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, december 2015
Op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

• COESSENS (L). Hoe ervaren hervestigde vluchtelingen het leven, de hulp- en dienstverlening in verschillende Vlaamse landelijke en stedelijke gemeenten vertrekkende vanuit hun culturele achtergrond?
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van CGG Brussel - Cultuursensitieve zorg

• DE JONG (D). Jongeren en hun vakbond Een onderzoek naar het profiel van actieve jonge leden van de Algemene Centrale-ABVV
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van de Algemene Centrale - ABVV

• FIERENS (H). Uitval bij cursisten in de opleiding tot ervarings-deskundige in de armoede en sociale uitsluiting van vzw De Link
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van De Link

• HARNIE (L). Zwarte hond bijt waakhond, of net andersom? Kwalitatieve studie naar de beeldvorming van depressie in De Standaard en Het Laatste Nieuws
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel

• KILIC (E). Hoogopgeleide migranten in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen en hun inburgeringsproces
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
In samenwerking met het Minderhedenforum

• KOTO (J). Opvattingen m.b.t. eer en gerelateerd geweld bij jongeren van Koerdische afkomst in Vlaanderen/Brussel
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van het Koerdisch Instituut

• RAMON (D). De betekenis van de vriendengroep van Het Nieuwstedelijk
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Het Nieuwstedelijk

• REUSE (V). Kunstenproject 'Parol!': ervaringen van ex-gedetineerden en professionelen
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Creatief Schrijven vzw

• SALEHI (S).De meerwaarde van de CLB-medewerkers van andere origine (Interculturele bemiddelaars) binnen Centra voor Leerlingenbegeleiding
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van het Minderhedenforum

• SCHEERS (G). Alcoholgebruik bij leiding van Vlaamse lokale Chirogroepen: prevalentie, kennis van alcoholrichtlijnen en attitude ten opzichte van alcoholgebruik
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, augustus 2016
Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen

• VANBRABANT (L). Evenwichtige genderbeeldvorming in duidingsprogramma's van de VRT
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van de Nederlandstalige Vrouwenraad

• VAN DER HEYDEN (Y). Een kwalitatief onderzoek naar de noden en behoeften van 25-45-jarige Brusselse alleenwoners
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van het Brussels Parlement

• WILBOORTS (A). "Vrijwilligers komen en gaan, engagement blijft bestaan." Onderzoek naar de doorstroom van cursist naar animator bij Koning Kevin vzw
Masterproef, Vrije Universiteit Brussel, mei 2016
Op vraag van Koning Kevin vzw

Auteur