Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor Leertrajecten computationeel denken

Toegevoegd op 13 oktober 2016 door Mevr. Liliane Moeremans

Oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor LEERTRAJECTEN COMPUTATIONEEL DENKEN in het kader van het STEM-ICT-impulsprogramma

In het kader van de STEM-doelstellingen van het Vlaamse Wetenschapscommunicatiebeleid zal de minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport vanaf dit schooljaar een meerjarig ICT-impulsprogramma ondersteunen. Dit programma is bedoeld om zoveel mogelijk jongeren in de leeftijdscategorie van 8-15 jaar in hun vrije tijd een leertraject te laten doorlopen dat erop gericht is hun digitale geletterdheid te vergroten door een aantal codeervaardigheden bij te brengen en hen vertrouwd te maken met computationeel denken.

Voor dit leertraject wordt een oproep “Leertrajecten Computationeel Denken” uitgeschreven die gericht is tot organisaties (of consortia) die de vorige jaren actief in het STEM-academienetwerk hebben deelgenomen met een aanbod aan initiatieven op het vlak van ICT voor tenminste 500 jongeren per schooljaar. De toegekende steun dient om het bestaande aanbod op te schalen naar minstens 2000 jongeren per schooljaar, met bovendien een evenwichtig aanbod (naar inhoud en spreiding) over gans Vlaanderen.

Projectvoorstellen worden uiterlijk op maandag 14 november 2016, 12u elektronisch ingediend bij het departement EWI, tav. Liliane Moeremans, liliane.moeremans@ewi.vlaanderen.be

Bijlage 
BijlageGrootte
Microsoft Office document icon oproep_impulsprogramma_ict.doc118.5 KB