Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

Onze doelstellingen 
De missie van de KMDA is “Bijdragen tot wereldwijd natuurbehoud door een combinatie van educatie en ontspanning of “edutainment” voor het grote pubiek en door het uitvoeren van toegepast fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en deelname aan belangrijke kweekprogramma’s wereldwijd“.
Promotekst 
Bij alles wat we doen, staan drie kernwaarden centraal: nl. Conservatie, Duurzaam ondernemen en Educatie Conservatie Conservatie omvat alle activiteiten die bijdragen tot de bescherming van diersoorten, planten en de natuur in het algemeen. Enerzijds heeft de KMDA haar eigen natuurbeschermingsprogramma’s in Vlaanderen, Kameroen en Brazilie. Anderzijds steunt de KMDA conservatieprojecten van andere natuurbeschermingsorganisaties over de hele wereld. Bovendien vormen de deelname aan, en de coördinatie van kweekprogramma’s, alsook de onderzoeksprojecten van de KMDA een directe invulling van onze natuurbehoudsmissie. Duurzaam ondernemen In het bedrijfsbeleid van de KMDA staat duurzaam ondernemen centraal. Of het nu gaat over de renovatie van dienstgebouwen, het bouwen van nieuwe dierenverblijven of het onderhoud van technische installaties, steeds wordt gezocht naar een evenwicht tussen economie (kosten/ baten), ecologie (vervuiling, energie- en waterverbruik, afval,..) en de belangen van mens en dier. Educatie Op een interactieve manier informeren we een groot publiek over allerlei aspecten waar de KMDA zich mee bezig houdt. In de parken kunnen de mensen begeleid worden door gidsen of animatoren, kunnen zij een rondleiding beleven achter de schermen en wordt er lesmateriaal aangeboden om het publiek zo optimaal mogelijk te kunnen informeren en warm te maken voor onze missie van natuurbehoud en conservatie. Deze drie kernwaarden zijn zichtbaar in onze tuinen en achter de schermen en worden via de juiste partners en initiatieven gecommuniceerd naar een groot publiek.
Acroniem 
KMDA
Rechtsvorm 
Vereniging zonder winstoogmerk
Adres 
Koningin Astidplein 26
2018 Antwerpen
België
Telefoonnummer 
32024580
Email 
Beheerder