Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars

Onze doelstellingen 
De wiskundige vorming van de leerlingen te bevorderen en te verdedigen en dit op alle onderwijsniveaus.
Promotekst 
De VVWL wenst de leraar te ondersteunen bij het aanbieden van kwalitatief goed wiskundeonderwijs. De jaarlijkse statutaire vergadering met studiedag-gedeelte,het meerdaagse congres, de website, het tijdschrift Wiskunde &Onderwijs en het Mededelingenblad vormen hierbij de basisactiviteiten .
Acroniem 
V.V.W.L.
Rechtsvorm 
Feitelijke vereniging
Adres 
St.Jansherenplein 11
9990 Maldegem
België
Telefoonnummer 
050/714374