Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Privacy

Algemeen

U kunt deze website vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven.

Deze website maakt wel gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden.

Als u zich via mail, brief of telefonisch tot het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie richt dan zal het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie uw persoonsgegevens die u hebt doorgegeven in een beveiligde omgeving opslaan die niet toegankelijk is voor het publiek.

Verantwoordelijk voor deze verwerking is het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, gevestigd in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan, 35, bus 10,  1030 Brussel.

Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Als hiervan afgeweken wordt, dan zal het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk; d.w.z. tot aan uw vraag voldaan is.

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.
Neem hiervoor contact op met Liliane Moeremans, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus10, 1030 Brussel.

 

Registreren

Als u zich registreert als lid van het netwerk zal het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie uw persoonsgegeven vragen.

Op de website zullen de volgende persoonsgegevens vrijelijk te consulteren zijn: aanspreektitel, voornaam, familienaam, functie (indien ingevuld) en e-mailadres. Deze gegevens staan op elke nieuws/projecten/activiteiten-pagina die u hebt aangemaakt en op een overzichtslijst van de auteurs van het Wetenschapsinformatienetwerk en uw eigen profielpagina.

Alle andere persoonsgegevens die u hebt opgegeven zijn opgeslagen in een beschermde omgeving en zijn enkel toegankelijk voor de beheerder. Die kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van zijn functie. Zo wordt u bij registratie automatisch toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief van het WIN. U kan zich ten alle tijde uitschrijven door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door contact op te nemen met de beheerder.

Uw gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Als hiervan afgeweken wordt, dan zal het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie u hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming vragen.

U kan op elk ogenblik deze persoonsgegevens wijzigen door u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

U kan uw lidmaatschap elk ogenblik opzeggen door een mail te sturen naar webmaster@wetenschapsinformatienetwerk.be. Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie verneemt ook graag de reden zodat we in de toekomst hierop kunnen inspelen.

Als u zich uitgeschreven hebt blijven de activiteiten, projecten, nieuwsberichten en berichten op het forum die u hebt toegevoegd te consulteren, en dit samen met uw persoonsgegevens (d.w.z. voornaam/ naam/ (eventueel) functie/ e-mailadres).

Door u te registreren verklaart u zich akkoord met bovenstaand beleid.

 

Meer vragen?

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Liliane Moeremans, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Koning Albert II-laan, 35, bus 10, 1030 Brussel. Tel: +32-2-553 56 55.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.