Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

'De Primitieven in Spiegelbeeld' reizende tentoonstelling

1 oktober 2009 tot 31 december 2011
'De Primitieven in Spiegelbeeld' reizende tentoonstelling

Hedendaags kunstenaar David Hockney beweert in zijn boek 'Geheime Kennis. De herontdekking van de verloren gegane technieken van de Oude Meesters' dat veel schilders vanaf 1430 gebruik maakten van optische hulpmiddelen. Met een holle spiegel projecteerden zij de scène op het doek zodat ze het beeld zeer gedetailleerd vast konden leggen. Deze controversiële stelling vormt de rode draad voor de tentoonstelling 'De Primitieven in Spiegelbeeld'.

De opstelling die Hockney suggereert is nagebouwd. De bezoeker kan zelf verschillende spiegels en lenzen uitproberen en zo beeld op doek projecteren om het vervolgens na te schilderen. Zowel een camera obscura als een camera lucida staan in proefopstelling ter beschikking.

Voor scholen: een bezoek aan de tentoonstelling kan geïntegreerd worden in diverse lessen waaronder fysica natuurwetenschappen geschiedenis esthetica en plastische opvoeding.

Dit project werd gerealiseerd door de lerarenopleiding van de Artesis Hogeschool Antwerpen in samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Antwerpen. Het project wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie.

Meer informatie over de tentoonstelling en voorwaarden voor ontlening vind je op de website van Artesis (zie link) of contacteer Tine Rams via mail (tine.rams@artesis.be) of telefonisch (03/213 88 65). 

Auteur