Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Ghent, we have a problem!

15 december 2008 tot 15 december 2011

Dr. Ing. McScoop is een briljante uitvinder met een uitzonderlijke technische knobbel. Hij heeft een geavanceerd ruimtetuig gemaakt en is daarmee naar Mars gereisd. Er is echter een probleem ontstaan; bij een onzachte landing zijn enkele belangrijke componenten stuk gegaan. Hierdoor kan hij niet meer terug. Zijn plan bestaat erin om deze te vervangen door reserveonderdelen die hij kan recupereren van niet meer operationele ruimtetuigen die eerder zijn geland op Mars.

Door dit onvoorziene probleem staat hij voor uitdagingen waar hij niet was op voorbereid. Hij zoekt dan ook hulp via de Aarde. Zijn radio is helaas ook gedeeltelijk defect waardoor hij slechts één frequentie heeft, toevallig deze van de satellietontvanger van de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien.

Een stand-by klasgroep, bestaande uit teams van navigators, geologen, natuurkundigen, meteorologen,... onderzoeken de noodsituatie. Voor dit onderzoek werken leerlingen zelf met reliëf schaalmodellen, kaarten simulator, operationeel weerstation, laboratoriummateriaal, 3D foto's,...

Slagen ze erin om Dr. Ing. Mc Scoop de levensnoodzakelijke informatie door te sturen of is hij gedoemd om moederziel alleen achter te blijven op Mars?