Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

INVRIVI, insecten vriend of vijand?

20 maart 2019 tot 31 oktober 2019
INVRIVI is een burgerwetenschapsproject waarin burgers en klassen gegevens verzamelen voor een natuurlijke plaagbeheersing van bladluizen. Iedereen met een boom in de tuin kan zich registreren om deel te nemen.

INVRIVI is een burgerwetenschapsproject waarin burgers en klassen onder de deskundige begeleiding van professionele wetenschappers, data verzamelen in het kader van natuurlijke plaagbeheersing van bladluizen.

Waarom doen we dit?

Tijdens dit project willen de onderzoekers in kaart brengen welke boomsoorten en/of cultivars gevoelig zijn voor de plaag en welke niet. Iedereen met een boom in de tuin kan zich registreren om deel te nemen aan het project.

Wie deelneemt, ontvangt een pakketje met het nodige materiaal (incl. veldgids nuttige insecten) en de instructies.

Bomen spelen een belangrijke rol in het openbaar groen en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Jammer genoeg vormen ze soms een bron van ergernis wanneer ze door bladluizen gekoloniseerd worden die naast zuigschade ook honingdauw produceren. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze insecten is effectief maar brengt heel wat nadelen met zich mee op vlak van milieu en gezondheid en is bovendien verboden in het openbaar groen. Alternatieve, meer milieuvriendelijke manieren om de populaties onder controle te houden (zoals natuurlijke plaagbeheersing en het kiezen voor bladluisongevoelige bomen) dringen zich op. Dankzij de bijdrage van burgers zullen gegevens met betrekking tot de bladluisgevoeligheid en standplaats van verschillende (laan)bomen in Vlaanderen in kaart worden gebracht. Deze uitgebreide verzameling van gegevens zal de onderzoekers in staat stellen adviezen te formuleren rond bladluisgevoeligheid van boomsoorten/cultivars voor de hele groensector (boomkwekerijen, openbaar groen, …). 

Naast de hinder die door bladluizen veroorzaakt wordt, zorgen tal van andere insecten voor overlast bij de mens (insectenbeten, oogstvernieling, ziekteoverdracht, …). De relatie tussen mens en insect loopt daarom niet altijd van een leien dakje. Wederzijdse ontmoetingen vinden dan ook vaak plaats met de vliegenmepper of spuitbus in de aanslag. Toch is het van belang om niet elk insect over dezelfde kam te scheren. Vele insecten leveren talrijke diensten (bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, …) die cruciaal zijn voor de productie van voedsel en een leefbare omgeving. Met dit project willen we burgers en jongeren in het bijzonder,  bewustmaken van het belang van insecten voor diverse ecosysteemdiensten in onze samenleving.  Dit alles moet er toe bijdragen dat minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in de Vlaamse tuinen waardoor het verlies aan biodiversiteit kan teruggedrongen worden. Door burgers en jongeren, actief te laten bijdragen aan dit onderzoeksproject verwachten wij bovendien dat dit project zal leiden tot een groeiende appreciatie voor wetenschap, onderzoek en technologie en tot een stijgende interesse in STEM-gerelateerde studierichtingen en toekomstmogelijkheden.

Meer informatie via https://www.hogent.be/invrivi