Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

STEMfluence

1 januari 2018 tot 31 december 2018
beeld STEMfluence

STEMfluence is een project dat op een creatieve én gedurfde manier jongeren vanuit hun eigen, veelal digitale, leefwereld wil prikkelen en stimuleren  om te kiezen voor wetenschap en techniek (STEM staat voor Science, Technology, Engingeering en Mathematics) in hun studie- of beroepskeuze. Het project richt zich in het bijzonder ook op kansengroepen en meisjes omdat die nog te weinig kiezen voor een STEM-studierichting en later -beroep, soms uit onwetendheid, maar ook omdat hun vrienden het niet doen én vooral omdat ze maar weinig voor hen aantrekkelijke info hierover vinden bij de bron van al hun wijsheid: het internet, en in het bijzonder, de sociale media. STEMfluence wil dan ook met een gespecialiseerd communicatiebureau via rolmodellen op sociale media STEM-studiekeuzes en STEM-beroepen aantrekkelijker maken voor jongeren van de 3e graad secundair onderwijs.

Auteur