Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Stilstaan bij Bewegen

Centraal staan een aantal kritische bedenkingen bij de sportende mens. In de brochure komen thema's als sport en gezondheid, prestatieverbetering, de relatie sport en wetenschap, de grenzen van het menselijk presteren, enzovoort aan bod.

Het lespakket sluit aan bij de brochure. Het bestaat uit 11 oefeningen waaruit je naar hartelust kan kiezen. Je kan verschillende oefeningen combineren afhankelijk van het lesdoel, de beschikbare tijd en de groep.

De brochure en het lespakket zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij De Maakbare Mens vzw (www.demaakbaremens.org). Vanaf 40 exemlaren worden verzendingskosten aangerekend.