Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Techniek in lager onderwijs

10 augustus 2015
Techniek in lager onderwijs

Aan de slag met techniek in de basisschool!

Na de introductie van de nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen ‘techniek' stellen nog veel scholen en leerkrachten zich vragen. Hoe moeten we met onze school aan de slag met techniek?

In het aanbod van RVO-Society spelen we in op die vraag door enerzijds met het volledige schoolteam aan de slag te gaan. Gedurende één schooljaar volgen alle leerkrachten van de school of scholengemeenschap verschillende praktische modules zodat ze tegen mei/juni een schoolwerkplan techniek kunnen opmaken dat goed past binnen hun thema's.

Anderzijds willen vele klasleerkrachten willen wel techniek implementeren maar ze weten niet goed waar beginnen. In de individuele opleidingen van RVO-Society kan je als klasleerkracht (of techno-verantwoordelijke van de school) terecht voor een aanbod per leerjaar. Je gaat zelf praktisch aan de slag, je krijgt het zelf ‘in de vingers' en je gaat met een aantal praktische toepassingen naar huis die je nadien zelf in de klas kan gebruiken.

www.rvo-society.be/projecten/techniek-in-het-lager-onderwijs

Auteur