Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

7 november 2018 tot 26 mei 2019
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit de tweede en de derde graad van zowel algemeen als technisch secundair onderwijs en waar wetenschappen behoort tot het lessenpakket.

Voor de derde graad bestaan zij uit een eerste en tweede ronde en een finale. Voorafgaand aan de finale worden stagedagen georganiseerd om de leerlingen voor te bereiden op deze finale die bestaat uit een theoretisch examen en praktische proeven. De finalisten worden gelauwerd tijdens de plechtige proclamatie en prijsuitreiking. Hier wordt door de organisatie meegedeeld wie Vlaanderen vertegenwoordigd op de Internationale Olympiades aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

Voor de tweede graad zijn er twee rondes. De 30 besten van de tweede ronde ontvangen een gouden (5) of een zilveren (10) of en bronzen (15) medaille.

De rode draad doorheen de organisatie is de interesse bij leerlingen opwekken voor de boeiende wereld van wetenschappen, herkenning geven aan zowel leerlingen als leraren en streven naar kwalitatief hoogstaand wetenschapsonderwijs. Hierbij aansluitend lijkt het nuttig de vragen te bundelen in een gegevensbank en deze ter beschikking te stellen van leraren zodat zij ideeën kunnen opdoen bij het opstellen van hun lessen en toetsen.

Dit in het achterhoofd houdende werd volgende missie opgesteld:

 

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen op een hedendaagse manier organiseren zodat

enerzijds meer jongens en meisjes uit het secundair onderwijs, zich verdiepen in de exacte wetenschappen en

anderzijds de leraren natuurwetenschappen ondersteunen in het wetenschapsonderricht.