Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

De materialenkringloop van organisch?biologisch afval

Toegevoegd op 16 december 2010 door Mevr. Barbara Hoekstra

Het e-learning project Technoki(d)ts is een initiatief van Hogeschool West-Vlaanderen, en kwam tot stand binnen het actieplan ‘Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap’.  Technoki(d)ts wil de jeugd sensibiliseren inzake wetenschap en technologie, en geeft pedagogische, didactische en technologische ondersteuning aan leerkrachten secundair onderwijs om bij leerlingen interesse op te wekken voor technologie en wetenschap door middel van multimediale cd-roms die in de klas kunnen worden gebruikt.  Binnen het project wordt er gestreefd naar de verwevenheid van wetenschap en technologie en wordt gekeken naar mogelijke toepassingen uit de industrie of tussen verschillende vakdisciplines. 
Aangezien informatieverstrekking een stevige pijler is binnen de werking van Vlaco vzw, en dit niet alleen naar volwassenen, maar ook naar kinderen en jongeren toe, en aangezien afvalverwerking een maatschappelijk relevant item is, en een wetenschappelijke en technologische basis heeft, is de Hogeschool West-Vlaanderen er van overtuigd dat het item ‘Compost’ past binnen de Technoki(d)ts -doelstellingen (‘Compost, de materialenkringloop van organisch-biologisch afval’) en dat compost zeker niet misstaat binnen deze reeks van multimediale cd-roms met een interactieve benadering van wetenschappelijke onderwerpen.