Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Evaluatie Wetenschapsfeest 2008

Toegevoegd op 8 december 2008 door Ir. Liselotte De Vos

De Vlaamse overheid besteedt binnen het wetenschaps-en technologisch innovatiebeleid veel aandacht aan de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie. Jaarlijks stelt het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid onder het motto “Wetenschap maakt knap” dan ook een actieplan op waarbinnen talrijke initiatieven/activiteiten worden uitgewerkt voor diverse doelgroepen zoals de schoolgaande jeugd, leerkrachten, het grote publiek en ondernemers.

Eén van de bekendste activiteiten is ongetwijfeld de Vlaamse Wetenschapsweek.
De Vlaamse Wetenschapsweek 2008 vond plaats van 17 tot en met 26 oktober en bestond ondermeer uit volgende delen :

 • Wetenschapsfeest -scholendag (17 oktober) in de Nekkerhal in Mechelen
 • Wetenschapsfeest -groot publiek (18-19 oktober) in de Nekkerhal in Mechelen
 • Wetenschap in de kijker (20 tot en met 24 oktober)
 • Wetenschap bij jou in de buurt (17 tot en met 26 oktober)

Het wetenschapsfeest voor het grote publiek werd geëvalueerd door TNS DIMARSO in opdracht van de Vlaamse overheid meer bepaald om de impact van deze activiteit te meten. Hiertoe werd een exit-poll georganiseerd op het feest en een telefonische bevraging bij niet-deelnemers. De resultaten van beide bevragingen worden in bijgevoegde presentatie voorgesteld.

De belangrijkste conclusies worden hieronder even aangehaald.

Deelnemers:

 • Als belangrijkste vaststelling wordt het dalend bezoekersaantal tov de voorgaande jaren naar voor geschoven.

 • De tevredenheid ligt echter wel bijzonder hoog (94% is tevreden tot zeer tevreden).

 • Het Wetenschapsfeest slaagt er echter minder in dan vroeger om jongeren en specifiek meisjes warm te maken voor een wetenschappelijke of technische opleiding.

 • Zoals ook in de voorgaande jaren is het profiel van de bezoeker overwegend mannelijk en uit de hoogste sociale groep.

 • De woonplaats van de deelnemers is duidelijk afhankelijk van de locatie van het Wetenschapsfeest.  Voor het eerst werd ook een groot aantal deelnemers uit Vlaams-Brabant aangetrokken (24%).

Niet-deelnemers:

 • Ook de bekendheid van het Wetenschapsfeest bij niet-deelnemers is sterk gedaald tov de bekendheid in 2000.

 • Slechts 1 % van de niet-deelnemers die het Wetenschapsfeest kennen, weet dat Technopolis, het Wetenschapsfeest organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid.

Het rapport in bijlage bevat tal van interessante details, conclusies en aanbevelingen om het in de toekomst beter te doen.

wetenschapsfeest 2008.pdf

Bijlage 
BijlageGrootte
PDF icon wetenschapsfeest 2008.pdf3.06 MB
Auteur