Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid - Herman Vandenbossche

Toegevoegd op 28 januari 2011 door Mevr. Veerle Ausloos

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid - Herman Vandenbossche

Wanneer onroerend erfgoed publiek toegankelijk is, moet elke  bezoeker er ook zo goed en zo zelfstandig mogelijk van kunnen genieten. Toegankelijkheid vraagt dus om een inspanning, waarbij ook de draagkracht en de erfgoedwaarde van het gebouw zelf in rekening moeten gebracht worden. Deze aspecten komen aan bod in de nieuwe handleiding van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)  ‘Onroerend erfgoed en toegankelijkheid’

In de periode februari-december 2007  screende het VIOE 15 erfgoedsites op hun toegankelijkheid. Hieruit bleek dat geen van de gescreende gebouwen, landschappen of archeologische sites uitgesproken toegankelijk waren of voldoende voorzieningen hadden voor mensen die slecht te been zijn, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden. Integrale toegankelijkheid kan ingrepen vereisen die ten koste gaan van de integriteit van het erfgoed. Dit maakt dat onroerend erfgoed en toegankelijkheid niet altijd makkelijk te verzoenen zijn.

De handleiding ‘Onroerend erfgoed en toegankelijkheid’  wil een ondersteuning en leidraad zijn om die complete erfgoedbeleving in de toekomst mogelijk te maken. Met praktische tips en suggesties kan de lezer aan de slag. Zo schetst de brochure de juridische kaders waarbinnen de onroerend erfgoedsector en de toegankelijkheidsector opereren en hoe toegankelijkheid in de beheersplannen ingepast kan worden. Praktische voorbeelden illustreren hoe technische voorzieningen uit de toegankelijkheidssector op een aanvaardbare manier voor de onroerend erfgoedsector kunnen toegepast worden. Tot slot wordt er ook een overzicht gegeven van de adviesverlenende instanties uit zowel  toegankelijkheid- als  onroerend erfgoedsector. 

Deze handleiding richt zich tot personen die al dan niet werkzaam zijn in de erfgoedsector, en beroepshalve geconfronteerd worden met vragen over toegankelijkheid. Maar ook bezoekers en gebruikers van publiek toegankelijk onroerend erfgoed vinden hierin de nodige informatie terug.

Bijlage 
BijlageGrootte
PDF icon VIOE handleiding 3 WEB.pdf1.09 MB
Auteur