Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Ruimte voor techniek en Wetenschap

Toegevoegd op 23 april 2008 door Ir. Liselotte De Vos

Dit rapport werd op 20 februari 2008 door voorzitter Frank De Winne voorgesteld tijdens het slotevent van de conferentie 'Ruimte voor Techniek en Wetenschap' dat plaatsvond in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip en de bevoegde ministers. Het rapport is gebaseerd op internationale onderzoeksgegevens en een enquête die gevoerd werd bij een 500-tal leraren.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

 1. dat er meer nood is aan sensibilisering voor techniek en wetenschap
 2. dat het thema ruimtevaart bij uitstek geschikt is voor zowel jongens als meisjes
 3. dat de geschikte randvoorwaarden aanwezig zijn op alle niveau’s in ons land (verbindingsbureau van ESA met name het ESERO, Technopolis, Euro Space Society e.d.) en dat het didactisch materiaal voorhanden is (zie toolkit voor leerkrachten) 

Op basis hiervan werden volgende beleidsaanbevelingen voorgesteld: 

 1. Natuurwetenschap en techniek moeten een belangrijke plaats innemen in de opleiding van alle jongeren
 2. Er moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden zodat jongeren meer in aanraking kunnen komen met alle aspecten en toepassingen van ruimtevaart en sterrenkunde
 3. De bevoegde overheden zouden van ruimtevaart de komende jaren een flagship-thema moeten maken bij de sensibiliseringsinitiatieven voor jongeren m.b.t. wetenschap en techniek.

Het Forum heeft deze aanbevelingen ook concreter gemaakt door 5 specifieke voorstellen te formuleren: 

 1. Creatie van een netwerk van Space Schools
 2. Ontwikkeling van didactisch materiaal voor scholen
 3. Versterking van de basisinfrastructuur van centra  
 4. Organisatie van een grote ruimtevaartwedstrijd voor jongeren
 5. Oprichting van een fonds waarbij verenigingen zoals de sterrenwachten ondersteund kunnen worden, bijkomende aandacht voor de permanente vorming van leerkrachten.

De publicatie kan gedownload worden van de volgende link: http://www.prins-filipfonds.org/pff/Blue.aspx?id=85732&menuid=350&LangType=2067

of kunnen gratis besteld worden bij de Koning Boudewijnstichting: on line via http://www.kbs-frb.be, per e-mail naar publi@kbs-frb.be of telefonisch bij het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting, tel +32-70-233 728, fax + 32-70-233-727.
 

Auteur