Publicaties

 Vlaco vzw ontwikkelde samen met HoWest een DVD over de materialenkringloop van organisch-biologisch afval. Wat gebeurt er bij het (thuis-)composteringsproces, welke organismen en chemische en fysische  processen spelen er? Wat betekent zuurstof, water en warmte hierin? Wat is compost en wat doet compost? Een greep uit de vragen waarop deze DVD antwoord geeft. Je ziet ook hoe je leuke proefjes kan doen met compost. Bij de DVD zit ook een begeleidende cursus voor de leerkracht. De materie is geschikt voor het secundair onderwijs.

Toegevoegd op 13 september 2010 door Mevr. Evy Copejans

Koers naar Zee

Een overzicht van leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema's natuur, milieu, wetenschap en technologie.

Toegevoegd op 14 december 2009 door Ir. Liselotte De Vos

Van transmissie naar transactie: Ontwerpvoorwaarden voor succesvolle publieksparticipatie in communicatie en governance van wetenschap en technologie.

organisatie logo

Een zeer belangrijk en interessant rapport over de nieuwste ontwikkelingen in het Science in Society beleid op Europees niveau. A must-read voor elke wetenschapscommunicator!

 Dit actieplan vertaalt de beleidsopties in concrete acties en vormt het kader waarin een aantal actoren structureel met de Vlaamse overheid samenwerken om deze acties uit te voeren. Daarnaast biedt het een kader voor de organisatie van algemene sensibiliseringsacties en coördinatieacties.

Toegevoegd op 8 december 2008 door Ir. Liselotte De Vos

Het Vlaamse Wetenschapsfeest 2008 werd geëvalueerd. Hieronder vindt u de resultaten.

Het actieplan wetenschapscommunicatie 2008 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juni 2008. De volledige tekst van het actieplan vindt u hier.

Link nieuwsbericht: Actieplan Wetenschapscommunicatie 2008

Toegevoegd op 23 april 2008 door Ir. Liselotte De Vos

Dit rapport werd op 20 februari 2008 door voorzitter Frank De Winne voorgesteld tijdens het slotevent van de conferentie 'Ruimte voor Techniek en Wetenschap' dat plaatsvond in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip en de bevoegde ministers. Het rapport is gebaseerd op internationale onderzoeksgegevens en een enquête die gevoerd werd bij een 500-tal leraren.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

Pagina's