Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Wat is het WIN?

Het Wetenschapsinformatienetwerk (WIN) is een netwerk van personen en organisaties die actief zijn binnen Vlaanderen op het vlak van populariseren van en communiceren over wetenschap, techniek en technologische innovatie.

Iedereen kan een aanvraag indienen om (gratis) lid te worden van dit netwerk.

Op de WIN-site kunnen de leden onderling ervaringen en expertise uitwisselen. Dit kan door activiteiten of projecten bekend te maken (die mee worden opgenomen in de kalender), interessante nieuwsberichten te posten of relevante publicaties te delen. Ook vacatures binnen de eigen organisatie kunnen op de WIN-site bekendgemaakt worden. Via een aantal nieuwe social media tools kunnen de leden hun eigen informatie of die van andere leden gemakkelijk delen en verder verspreiden. Een lijst van alle leden en hun organisaties is terug te vinden op de site.

De maandelijkse nieuwsbrief houdt alle leden op de hoogte van de laatste activiteiten op de site. 

Op geregelde tijdstippen worden bijeenkomsten georganiseerd voor alle leden, de zogenaamde WIN momenten. Meestal wordt een dergelijke bijeenkomst bij een specifieke organisatie georganiseerd en is de kennismaking met deze organisatie een van de agendapunten.

Het Wetenschapsinformatienetwerk werd opgericht vanuit het beleid voor wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie beheert het netwerk en de website.