Biomedische Wetenschappen

Bonobo onderzoek - een internationale samenwerking

Toegevoegd op 28 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Online Spectrumlezing door Jeroen Stevens (Universiteit Antwerpen).

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen of annuleringen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/spectrum

De rol van genomics en big data in de geneeskunde na de coronacrisis

Toegevoegd op 28 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Lezing van Studium Generale door Kris Laukens (UAntwerpen)

Op acht maandagavonden brengt Studium Generale mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het jaarthema van 2020 is 'Bewezen? Kennis in tijden van big data en fake news'.

Geïnteresseerden kunnen de lezingen online volgen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/studiumgenerale.

Hersenonderzoek bij zangvogels: wat leert het ons over spraakontwikkeling en hersenplasticiteit

Toegevoegd op 27 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Online Spectrumlezing door Annemie Van Der Linden (Universiteit Antwerpen).

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen of annuleringen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/spectrum

Beslissen over je eigen medische zorg en levenseinde

Toegevoegd op 27 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Online Spectrumlezing door Evelien Delbeke (Universiteit Antwerpen, advocaat gezondheidsrecht).

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen of annuleringen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/spectrum

Duurzame milieutechnologie: een economisch wondermiddel?

Toegevoegd op 27 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Online Spectrumlezing door Steven Van Passel (Universiteit Antwerpen).

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen of annuleringen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/spectrum

Van ebola tot corona. Hoe houden we infectieziekten wereldwijd onder controle?

Toegevoegd op 27 augustus 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Online Spectrumlezing door prof. Erika Vlieghe (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, GEES).

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen of annuleringen.

Actuele informatie op www.uantwerpen.be/spectrum

Wetenschapscafé Kortrijk 'Antibiotica: slachtoffer van eigen succes?'

Toegevoegd op 29 januari 2020 door Mevr. Wetenschapscommunicatie AUGent

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend.

De euforie was groot toen antibiotica, vooral na de Tweede Wereldoorlog, een geweldig succes bleken. Antibiotica kunnen levens redden omdat ze ons genezen van bacteriële infecties, en werden dus à volonté gebruikt, zowel bij mensen als bij dieren. Vandaag is antibiotica nog altijd één van de meest voorgeschreven geneesmiddelen, hoewel bijna 50% (!) van alle voorgeschreven antibiotica bij mensen als overbodig wordt beschouwd.

Wetenschapscafé Brugge 'Staat de wifi niet te hard? Over straling en gezondheid'

Toegevoegd op 29 januari 2020 door Mevr. Wetenschapscommunicatie AUGent

Wat we niet kunnen zien, boezemt ons vaak angst in. Maar wanneer en in hoeverre is die angst ook terecht? In dit wetenschapscafé willen we een stand van zaken geven van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Slapen als Doornroosje: een niet-farmacologische behandeling die acht op tien mensen met chronische slapeloosheid beter laat slapen

Toegevoegd op 16 januari 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Ontstellend veel mensen kampen met langdurige slaapproblemen. Brengt een pilletje de oplossing? Prof. Erik Franck (geneeskundige zorg - Universiteit Antwerpen) overtuigt u in een Spectrumlezing van de alternatieven.

Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

Ons DNA: fatum of fortuin? Mogelijkheden van genetica voor medische testen

Toegevoegd op 16 januari 2020 door Mevr. Myriam De Splenter

Spectrumlezing door Bettina Blaumeiser (geneeskunde - medische genetica - Universiteit Antwerpen - Universitair Ziekenhuis Antwerpen).

Medische screenings en tests op basis van DNA zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Prof. Blaumeiser geeft uitleg over de actuele mogelijkheden van genetica voor medische testen.

Pagina's