Sociale Wetenschappen

Jobs die gelukkig maken

Toegevoegd op 26 december 2014 door Dhr. Steven Leysen

Door zowel de economische crisis als maatschappelijke en technologische veranderingen gaan steeds meer stemmen op om de manier van werken fundamenteel te herzien. Bedrijven hebben geleerd dat er een limiet staat op de individuele groei en wat men redelijkerwijze mag verwachten van werknemers. Uitval van medewerkers voorkomen wordt steeds lastiger door de toenemende problematiek van burn-out en stress, alsook de wens van individuele werknemers om uit de race te stappen. Dit net op een moment dat de maatschappij oproept tot langer blijven werken.

STEMsters logo

Er is in Vlaanderen een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten voor de STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering en Mathematics). De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) onderzocht samen met Universiteit Antwerpen, Agoria en VDAB hoe strategisch gebruik van taal in opleidingsfolders en vacatures helpt om meer vrouwen aan te trekken voor wetenschappelijke en technische opleidingen en beroepen.

Wetenschapscafé: waarom leven er mensen in armoede?

Toegevoegd op 1 december 2015 door Dhr. Steven Leysen

In deze voordracht wordt het verband gelegd tussen de crisis en armoede aan de hand van de volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere termijn: omvang van de armoede en relatie met de ongelijkere inkomensverdeling, toenemende werkloosheid (vooral bij jongeren), toenemende schuldenlast, overleven op een leefloon, opkomst van het individuele schuldmodel, gevolgen op de (geestelijke) gezondheid en accumulatie van achterstellingen tijdens de levensloop en het verlies aan menselijk kapitaal (armoede bij kinderen).

HoGent onderzoekt: Zorgeloze zorg

Toegevoegd op 7 oktober 2015 door Mevr. Karlijn Franck

Hoe kunnen we bruggen slaan tussen zorg en maatschappij? Vraagt de vermaatschap-pelijking van de zorg om een multidisciplinaire aanpak? Hoe gaan we om met thema's als diversiteit, ouderenzorg, sociale inclusie en kwaliteit van leven, vandaag en in de toekomst? Wat kunnen we leren van de Nederlandse participatiesamenleving? Wat is de stand van zaken in Vlaanderen? En op welke manier werkt de HoGent aan innovatie en participatie in de samenleving?

Kom het op 3 december ontdekken op de studiedag Zorgeloze Zorg!

standaard organisatielogo (linkt naar detailpagina van de organisatie)
2610 Wilrijk
België

Post Mortem - Vesalius tussen kunst en wetenschap

Toegevoegd op 23 september 2015 door Dr. Kristel Wautier

De tentoonstelling ‘Post Mortem – Vesalius tussen kunst en wetenschap’ benadert de confrontatie met het dode lichaam vanuit een dialoog tussen wetenschap en hedendaagse kunst. De grens van het taboe wordt afgetast, de fijne lijn waar fascinatie en afkeer in elkaar stromen,  bewandeld. Maar bovenal wil de tentoonstelling een ervaring van ruwe schoonheid aanreiken in de setting van de authentieke 19e -eeuwse autopsiezalen en bibliotheken van de voormalige gebouwen van de afdeling Gerechtelijke Geneeskunde van de Universiteit Gent.

Gender?! Een reflectie op transities in samenleving en wetenschap

Toegevoegd op 21 augustus 2015 door Mevr. Myriam De Splenter

Lezing door Petra Meier, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, in het kader van Studium Generale.

Studium Generale brengt mensen samen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begint met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. Dit najaar staat 'transitie' centraal.

Grijze Cellen Gent | Iedereen gezond!

Toegevoegd op 15 juli 2015 door Mevr. Debbie Marbus

Campagnes om ons gezonder te doen leven, zetten weinig zoden aan de dijk. Wat helpt dan wel? Moet de overheid ons via nudging een duwtje in de goede richting geven, zonder dat we het zelf merken? Moet er een vettaks worden ingevoerd? Moet wie ziek wordt door zijn ongezonde levensstijl, daar zelf financieel voor opdraaien? Of zijn we te ver doorgeschoten in ons streven naar gezondheid en moet iedereen maar zelf uitmaken wat goed voor hem is? Met een lezingen van Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid VU Amsterdam) en Luc Bonneux (arts, epidemioloog en auteur), gevolgd door een gesprek onder leiding van Eos-redacteur Dieter Decleene. Meer informatie en reserveren: www.deburen.eu

Organisatie: deBuren, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Wetenschappelijk Tijdschrift Eos en Handelsbeurs Concertzaal

Grijze Cellen Leuven: de (on)zin van gevangenisstraf

Toegevoegd op 3 februari 2015 door Mevr. Debbie Marbus

Aanvankelijk was een gevangenis uitsluitend bedoeld om iemand tijdelijk vast te houden in afwachting van zijn straf. Wat zou het vonnis worden: een boete, lijfstraf, verbanning of de doodstraf? Pas later werd de opsluiting een straf op zich. Wat is er door de jaren heen veranderd in het Belgische en Nederlandse strafbeleid? Hoe effectief is gevangenisstraf en in welke mate is het strafbeleid wetenschappelijk onderbouwd?

Wetenschapscafé: self-management en chronische ziekte

Toegevoegd op 23 januari 2015 door Dhr. Steven Leysen

De levensverwachting is in de afgelopen decennia duidelijk gestegen in westerse landen.  Helaas betekent dat ook dat mensen nu meer en langer lijden aan een chronische ziekte.

Pagina's