Sociale Wetenschappen

Studium Generale

Toegevoegd op 25 augustus 2014 door Mevr. Barbara Deslé

De Universiteit Antwerpen serveert u, naar goede gewoonte, acht boeiende lezingen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Vanaf maandag 6 oktober 2014 bent u van harte welkom om te komen luisteren en mee te discussiëren over archeologie, literatuur, gezondheid, wiskunde en meer.

Thema van de lezingencyclus 2014-'15: Elementen en fundamenten. Essentiële wetenschap

wetenschapaandestroom

De Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen organiseert en ondersteunt talrijke activiteiten en projecten rond wetenschap voor een ruim publiek. WAS – Wetenschap aan de stroom – bundelt al deze activiteiten. Via wetenschapaandestroom.be zetten we alle activiteiten en projecten rond wetenschappen in Antwerpen in de kijker. Niet zomaar activiteiten en projecten, maar initiatieven die speciaal gericht zijn op een breed publiek: kinderen, jongeren of volwassenen.

Wetenschapscafé Antwerpen: de wereldbevolkingsexplosie

Toegevoegd op 13 augustus 2014 door Dhr. Steven Leysen

Rond het jaar 1800 telde de aarde voor het eerst in de duizenden jaren oude geschiedenis van de mensheid 1 miljard mensen. In 1922 waren er dat al 2 miljard en rond 1960 3 miljard. In 2011 werd de kaap van 7 miljard mensen overschreden. Deze lezing legt uit wat oorzaken en achtergronden zijn van de ongekend intense en grootschalige bevolkingsexplosie. Cruciaal voor de toekomstige evolutie is de verdere evolutie van het vruchtbaarheidspeil – dit is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. De lezing gaat uitgebreid in op de voorbije en te verwachten evolutie op dat vlak.

Kies je klimaat!

Toegevoegd op 29 mei 2013 door Mevr. Fauve Lim

In een traditionele yurt leren leerlingen over de oorzaken van de klimaatverandering. In de expo worden ze d.m.v. een tablet in kleine groepjes langs Ecuador, Bangladesh, Burkina Faso, Groenland en/of België geleid.

Leerlingen van de eerste graad beantwoorden daar heel concrete vragen over de gevolgen van klimaatverandering.

Leerlingen van de tweede en derde graad bekijken klimaatvraagstukken door de ogen van lokale bewoners.

Op het programma

Idee? Ok! Een geïntegreerde proef of onderzoekscompetentie in samenwerking met échte onderzoekers.

Toegevoegd op 27 mei 2013 door Mevr. Elke Christiaen

U kunt – net zoals uw leerlingen – best wat begeleiding gebruiken bij het uitwerken van de Geïntegreerde Proef en Onderzoekscompetenties?

Idee? Ok! Een geïntegreerde proef of onderzoekscompetentie in samenwerking met échte onderzoekers.

Toegevoegd op 27 mei 2013 door Mevr. Elke Christiaen

U kunt – net zoals uw leerlingen – best wat begeleiding gebruiken bij het uitwerken van de Geïntegreerde Proef en Onderzoekscompetenties?

Wetenschapscafé Gent: Leven in de stad

Toegevoegd op 14 maart 2013 door Mevr. Wetenschapscommunicatie AUGent

Met welke uitdagingen worden onze steden momenteel geconfronteerd? Wat houdt stadsvernieuwing in en wat is het doel? Wat is het verschil tussen stadsontwikkeling en stadsvernieuwing?

Hoe kan sociale verdringing na stadsvernieuwing worden vermeden? Wat zijn de voorwaarden voor het slagen van projecten met een sociale invalshoek? Hoe belangrijk is participatie van buurtbewoners hierbij? Wat kan Gent leren van ‘voorbeeldsteden’ zoals Kopenhagen?

BrainShake wetenschapsquiz

Toegevoegd op 5 februari 2013 door Mevr. Els Grieten

De tweede editie van de BrainShake wetenschapsquiz vindt plaats in het sfeervolle Zuiderpershuis in Antwerpen. Jongeren uit het laatste jaar secundair kunnen er die avond hun hoofd breken over wetenschappelijke vragen allerhande. Alle wetenschappelijke disciplines komen aan bod: van fysica tot geschiedenis en van kunst tot technologie, afgewisseld met puzzelopdrachten en doe-vragen. Quizmaster Kobe Ilsen (bekend van Volt en Vlaanderen Vakantieland) zal met zijn gekend enthousiasme de quizavond in goede banen leiden.

Pagina's