Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

De ‘microbiota-gut-brain axis’: tussen hype en revolutie?

Toegevoegd op 31 oktober 2017 door Mevr. Eva De Vlieger

breinwijzer

De bidirectionele communicatie tussen het maagdarmstelsel en de hersenen (de ‘gut-brain axis’) werd tot voor kort quasi uitsluitend bestudeerd als verklaringsmodel voor ‘stress-gerelateerde’ of ‘functionele’ maagdarmklachten. De recente ontdekking dat voedingsstoffen en vooral de darmflora (‘gut microbiota’) belangrijke spelers lijken te zijn in deze communicatie, en zo via hun invloed op de hersenen onze psychologie en gedrag zouden kunnen beïnvloeden, heeft van de ‘microbiota-gut-brain axis’ echter op korte tijd één van de hottest topics in het hedendaags biomedisch, neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek gemaakt. Maar zijn we echt wat we eten, of sterker nog, maken onze darmflora ons echt tot wie we zijn? Met andere woorden, ontketent de hype rond de microbiota-gut-brain axis echt een revolutie in de humane psychologie?

Gespreksavond met Prof. Lukas Van Oudenhove (KU Leuven)

Maandagavond 20/11, Zebrastraat 32 Gent

Bestel je tickets op https://www.breinwijzer.be/evenementen/microbiota-gut-brain/

Foto 
breinwijzer
Auteur