Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Dyslexie, dyscalculie, ‘flutlabels’ of verheldering van neurobiologische ‘drempels’?

Toegevoegd op 3 mei 2017 door Mevr. Eva De Vlieger

Breinwijzer vzw

In de nasleep van polariserende meningen zoals ‘dyslexie/dyscalculie is het gevolg van slecht onderwijs’, ‘het gaat het om flutlabels’ … is er nood aan een feitengebaseerd contradiscours. Een recente meta-analyse toonde nogmaals aan dat dyslexie een biologische basis heeft. Verschillende studies toonden ook bij dyscalculie verminderde brein functie, verminderde grijze en witte massa en deficieten in het brein metabolisme aan. Daarnaast bleek een genetische dispositie. Ondanks het feit dat leerstoornissen niet zeldzaam zijn, blijven tal van misvattingen en vooroordelen over deze neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bestaan. Tijd dus om wat feiten over deze ‘drempels’ en de ‘zin van redelijke aanpassingen’ op een rijtje te zetten.

Gespreksavond met Prof. Annemie Desoete (UGent en Arteveldehogeschool)

 

Reservatie verplicht via deze link

Maandagavond 15/5/17

20h30-22h

Zaal NED KAHN / NEW ZEBRA
Zebrastraat 32, Gent, 9000 België

Foto 
Breinwijzer
Auteur