Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Nieuwe recordeditie Vlaamse Scriptieprijs

Toegevoegd op 7 oktober 2015 door Dhr. Arnaud Zonderman

Logo Vlaamse Scriptieprijs

Op zondag 4 oktober verstreek de deadline deelname aan de Vlaamse Scriptieprijs, de jaarlijkse zoektocht naar de beste eindwerken geschreven aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen. Bij deze veertiende editie sneuvelde het deelnemersrecord: organisator Scriptie vzw registreerde 641 inschrijvingen. Dat is een stijging van 26% ten opzichte van de vorige recordeditie in 2014.

De Vlaamse Scriptieprijs wordt georganiseerd met de steun van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid en staat open voor eindwerken uit alle wetenschapsdomeinen. Via de wedstrijd wil Scriptie vzw knappe eindwerken van studenten promoten bij het grote publiek. Bij deze veertiende editie dingt een recordaantal van 641 net afgestudeerden naar de prijs waaraan een geldsom van 2.500 euro verbonden is.

De KU Leuven als hofleverancier
De KU Leuven (235) en de UGent (180) vaardigen samen maar liefst nagenoeg 65% van de deelnemers af. Liefst 415 van de 641 inzendingen komen van Vlaanderens grootste universiteiten. In relatieve cijfers (de studentenaantallen van de hoger onderwijsinstelling in acht genomen) is de Uhasselt de koploper met 1 deelnemer per 197 studenten. Qua hogescholen zijn de Vives Hogeschool (14 deelnemers), gevolgd door de HoGent en de Thomas More Hogeschool (beide 12 deelnemers) het best vertegenwoordigd. De Howest scoort echter het beste in relatieve cijfers met 1 deelnemer per 492 studenten.

Sociale wetenschappen

Het gros van de ingestuurde scripties behandelen sociaal-wetenschappelijke thema's (43%). De jury van de Klasseprijs krijgt een pak huiswerk: 69 scripties met betrekking tot onderwijs vertrekken richting Klasse-redactie. De exacte en technische wetenschappen zijn samen goed voor 40% van de inzendingen. Dat vertaalt zich in respectievelijk 154 deelnemers voor de EOS-prijs en 75 kandidaten voor de Agoriaprijs, een recordaantal deelnemers voor beide deelprijzen. Tot slot vertegenwoordigen eindwerken uit de geesteswetenschappen 17% van de inzendingen.

Vrouwen overtuigend in de meerderheid
Vooral vrouwen vinden de weg naar de wedstrijd, wat op zich niet opmerkelijk is vermits vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn aan Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het aandeel vrouwelijke deelnemers bij de Scriptieprijs is 62%. Met slechts 38% zijn de mannen duidelijk in de minderheid. Er is zelfs sprake van een oververtegenwoordiging van vrouwen als we de genderverhoudingen bij het afstuderen in het hoger onderwijs (62% vrouwen vs. 38% mannen in 2012-2013) bekijken.

Levenslang leren  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 24 jaar. De Scriptieprijs bewijst dat het credo “levenslang leren” geen holle leuze is: één op veertien deelnemers is 35 jaar of ouder. De oudste deelnemer een 65-jarige kersverse handelsingenieur. De jongste kandidate heeft op haar 20 jaar dan weer reeds een masterdiploma ‘Culturele Studies’ behaald. 

Winnaar(s)?

Een tienkoppige anonieme jury van journalisten, uitgevers en academici wacht de zware opgave om een winnaar te kiezen uit de vele inschrijvingen. In het verleden kweten o.a. Jörgen Oosterwael, Indra Dewitte en Yves Desmet zich van deze taak. De werken worden beoordeeld op hun journalistiek niveau, nieuwswaarde en wetenschappelijke kwaliteit. Wint straks de auteur van de scriptie “o=ndtiwcehrtpeerr”  (géén grap – klik op de link) of toch eerder de studente die “‘De bulderlach van het halfrond’. Vlaamse parlementaire humor in historisch perspectief” uit haar pen schudde? En wie gaat aan de haal met de Klasse-, de Eos- en de Agoriaprijs? De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op 17 december in Amuz in Antwerpen, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen.

Foto 
Inforgrafiek Vlaamse Scriptieprijs 2015