Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Opendeurdagen bij Cozmix

Toegevoegd op 1 september 2020 door Dhr. Rinus Holvoet

odd19

Sterrenkunde in de kijker

Op zaterdag 19 (van 19h tot 23h) en op zondag 20 september 20 (van 10h tot 18h) zijn er opendeurdagen bij Cozmix, het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek. Bij deze gelegenheid bieden we niet alleen een overzicht van de activiteiten die in het komende werkingsjaar zullen georganiseerd worden, maar besteden we ook aandacht aan de infrastructuur (planetarium, observatorium, leszalen, tentoonstellingsruimte, bibliotheek) van de sterrenwacht en uiteraard ook aan het planetenpad.
De toegang is gratis. Enkel voor een planetariumvoorstelling wordt een kleine bijdrage gevraagd (€ 5.00 / € 6.00). Op zaterdag zijn er voorstellingen om 19h30, 20h30 en 21h30. Op zondag worden er voorstellingen gegeven om 11h, 14h, 15h en 16h30.
Zaterdagavond is er, bij helder weer, uitgebreid mogelijkheid om met eigen ogen doorheen de grote telescopen van de sterrenwacht te kijken. We kunnen genieten van de laatste restanten van de zomersterrenhemel en de eerste voorboden van de herfststerrenhemel. Wie er tijdig bij is, kan nog een glimp opvangen van de planeet Saturnus en Jupiter.
Op zondagnamiddag zal het observatorium vooral ingezet worden voor waarnemingen van onze dagster. Met behulp van de speciale zonnekijker, kan u getuige zijn van spectaculaire beelden van de activiteit op de zon. Uiteraard kunnen we de nachtelijke hemelverschijnselen ook aanschouwen in het moderne planetarium.


Zaterdagavond, waarnemingsavond
Gezien we op zaterdag 15 september extra lang openblijven
(tot 23h), biedt dit de gelegenheid om bij helder weer, met behulp van onze telescopen, het nachtelijke uitspansel te bekijken. Er kan gekeken worden naar de typische hemelobjecten in de zomersterrenbeelden Zwaan, Lier, Arend en later op de avond doet het wazige Andromedastelsel ons wegdromen over de enorme uitgestrektheid van het heelal. De planeten Jupiter en Saturnus zijn blikvangers laag boven de zuidelijke horizon, terwijl de planeet Mars opkomt boven het oosten. 

 

Zondagnamiddag, de zon in beeld
Bij helder weer komt zondagnamiddag de zon uitgebreid aan bod. In onze grote refractor of lenzenkijker tonen we met een speciale filter de zichtbare fotosfeer van de zon. De activiteit van de zon kunnen we aflezen aan het aantal en de vorm van kleine zwarte puntjes, de zogenaamde zonnevlekken. Met de speciale Lunt-telescoop zijn uitbarstingen zichtbaar in de chromosfeer, de onderste atmosfeerlaag van onze dagster.Cursusaanbod
Voor wie echt geboeid is door sterrenkunde wordt door Cozmix een cursusaanbod voorgesteld. Het cursusaanbod is komend werkjaar weer bijzonder ruim en gevarieerd, zodat zowel beginnende als gevorderde amateurastronomen aan hun trekken kunnen komen. De verschillende cursussen die aangeboden worden, staan hieronder opgesomd. De sterren geven de moeilijkheidsgraad aan. Alle cursussen zullen ook via video-streaming gevolgd kunnen worden (via unieke links, enkel bruikbaar door ingeschreven cursisten). Iedere cursist zal elke les afzonderlijk de keuze kunnen maken om de uiteenzetting ter plaatse te volgen of vanop afstand via video-streaming. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende maatregelen zullen mogelijks beperkingen ingevoerd worden op het aantal personen dat ter plaatse de les kan volgen.

De Inleidende cursus Sterrenkunde (**, 8 sessies), is een beschrijvende cursus die geen voorkennis vereist. Er wordt uit de doeken gedaan hoe vroegere en hedendaagse waarnemingen ons wereldbeeld bepalen en wat onze plaats is in de grote structuur van het heelal.


Met de cursus Waarnemen voor Beginners (**, 7 sessies), laten we ook de praktijk meer aan bod komen. Met behulp van een draaibare sterrenkaart, het planetarium, een verrekijker of telescoop, verkennen we de sterrenhemel, zodat de geïnteresseerde waarnemer nadien zelf zijn weg kan vinden tussen de sterrenbeelden en hemelobjecten.

De lessenreeks Basisconcepten uit de astrofysica (****, 6 sessies) belicht de basisconcepten van de moderne astrofysica en kan bijvoorbeeld aansluitend op de inleidende cursus sterrenkunde gevolgd worden.

In Actuele onderwerpen uit de Sterrenkunde (*****, 8 sessies) komt uiteraard de actualiteit aan bod. De cursus gaat uit van een minimale basiskennis sterrenkunde (bijvoorbeeld door eerder al de inleidende cursus sterrenkunde gevolgd te hebben). De onderwerpen zullen inspelen op de actualiteit en liggen nog niet helemaal vast.

In Actuele onderwerpen uit de Ruimtevaart (***, 4 sessies), wordt aandacht besteed aan de actualiteit van de ruimtevaart, zoals de recente prestaties van planeetverkenners. De uitleg is steeds aangepast aan het publiek, zodat de cursus geen voorkennis vereist van ruimtevaartprincipes en dus voor iedereen toegankelijk is.

De lessenreeks Nucleosynthese - de oorsprong van de elementen (****, 5 sessies), In deze vijfdelige lessenreeks bekijken we hoe kernreacties in elkaar zitten en hoe snel ze verlopen. Daarna duiken we in het inwendige van sterren om te zien welke elementen er worden gevormd en hoe dat gebeurt. We onderzoeken ook de Big Bang en ontploffende sterren. Uiteindelijk krijgen we een totaalbeeld van de manier waarop elk van de chemische elementen op Aarde is ontstaan. 

De cursus inleiding kwantummechanica (*****,6 sessies) We volgen een reeks experimenten die leidden tot de ontwikkeling van de kwantummechanica. Hierop verder bouwend zullen we dieper ingaan op het fenomeen van kwantumverstrengeling. Ten slotte zullen enkele toepassingen van de kwantummechanica behandeld worden.

Jeugd
De Cozmokidz (*) zijn kinderen van 9 tot 12 jaar. In 12 workshops word je in de sterrenkunde ondergedompeld, op een actieve en speelse manier. Kom jij mee knutselen aan een eigen zonnestelsel of een waterraket? De activiteiten gaan tweewekelijks door op woensdagnamiddag van 14 tot 16 h.


Wie tussen 12 tot 15 jaar is, kan de Jeugdcursus Sterrenkunde en Ruimtevaart (*, 8 sessies) volgen. Op een aangepaste wijze, maken we kennis met de boeiende wereld van sterrenkunde en ruimtevaart. Hoe werkt een raket en hoe bouw ik er zelf één? Waar loopt de Melkweg? Star Wars: sprookjes of echte toekomst? Het antwoord op deze en veel meer vragen krijg je in deze cursus. Met behulp van foto's, schema's, modellen en videomateriaal geven we duidelijke uitleg en maken we je wegwijs in het heelal. Er is helemaal geen voorkennis nodig om mee te doen!

Wie deze cursus achter de rug heeft en de sterrenkunde en ruimtevaart op een actieve manier wil leren kennen, is welkom in de Jeugdwerkgroep van JVS-Vigilia. Dit is een groep jonge amateurastronomen die geregeld op vrijdagavond samenkomt om aan sterrenkunde en ruimtevaart te doen. Er wordt gewerkt rond allerhande projecten die op een zo aangenaam mogelijke manier gebracht worden. Als het helder is, wordt er waargenomen en kan je een initiatie krijgen in het gebruik van telescopen. Tijdens de zomer is er een Vigilia-kamp waarin sport, spel en astronomie mooi gecombineerd zijn.

 

Nocturnes
Ongeveer op maandelijkse basis is er bij Cozmix op zaterdagavond een speciale nocturne. Deze evenementen in het bezoekerscentrum zijn gewijd aan zeer uiteenlopende thema's die vanzelfsprekend telkens in verband staan met sterrenkunde. Deelnemers mogen een boeiende avond verwachten, met verrassende avonturen in het schemerdonker. Achteraf kunnen deelnemers verder van gedachten wisselen met elkaar en met de spreker. Dit alles onder het genot van een drankje. Als het weer het toelaat, is er ook nog de mogelijkheid om samen de sterrenhemel te observeren.

 

Space 4 kids

Van oktober tot april gaan er maandelijks familienocturnes door op vrijdagavond, onder de noemer 'space 4 kids'. Deze waarnemingsavonden voor het hele gezin vinden telkens plaats op het meest gunstige moment om door de telescopen de maan waar te nemen. De sterrenwacht is op vanaf 17.30 h, er gaan planetariumvoorstellingen door om 18.00 en 19.00 h. Per avond zijn er specifieke workshops.

  • 10/10/2020 Lanceer je eigen raket - lanceer een zelfgemaakte raket 
  • 30/10/2020 Hallo wie? Ruimtemissie? - speurtocht voor het hele gezin 
  • 31/10/2020 Hallo wie? Ruimtemissie? - speurtocht voor het hele gezin 
  • 27/11/2020 Waarnemen - kijk naar de sterrenhemel en de maan 
  • 18/12/2020 Sterrenbeelden - maak zelf een sterrenschijf en ontdek alle sterrenbeelden
  • 22/01/2021 Duistere planetentocht - wandeling met activiteiten langs het planetenpad 
  • 19/02/2021 Planetenknuffels - ontdek alles over ons zonnestelsel op een speelse manier
  • 26/03/2021 We gaan naar de maan...- verken de maan samen met Lars de ijsbeer 

Inlichtingen en inschrijvingen
Wie meer informatie wil of zich voor een geplande activiteit wenst in te schrijven, kan contact opnemen met Cozmix (Zeeweg 96, 8200 Brugge) hetzij telefonisch (050 39 05 66), hetzij via e-mail (info@cozmix.be). Een gedetailleerde beschrijving per cursus is te vinden op de website www.cozmix.be.