Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Technopolis spoort leerkrachten tijdens preteachingperiode aan om te experimenteren via Science@s’cool

Toegevoegd op 21 april 2020 door Mevr. Sarah Wuytack

Science@s'cool

Technopolis heeft speciaal voor leerkrachten een nieuwe reeks experimenten in beeld gebracht onder de noemer Science@s’cool. Leerkrachten vinden voortaan regelmatig nieuwe experimenten op de Facebook-pagina 'Technopolis voor leerkrachten' die ze aan hun leerlingen kunnen tonen of – beter nog – zelf live (voor de camera of binnenkort voor de klas) kunnen uitvoeren. Technopolis hoopt zoveel mogelijk leerkrachten aan het experimenteren te krijgen, ook tijdens de preteachingperiode. Om die reden worden voorlopig enkel experimenten gepost die leerkrachten kunnen uitvoeren met materiaal dat ze meestal wel ‘in hun kot’ liggen hebben. Technopolis wil aan de hand van deze gloednieuwe experimentenreeks leerkrachten helpen om leerlingen te fascineren met STEM opdat zo veel mogelijk leerlingen later voor een STEM-studie zouden kiezen.


Op de Facebook-pagina ‘Technopolis voor Leerkrachten’ post Technopolis voortaan video’s van leuke experimenten die geschikt zijn voor in de klas. De experimenten uit de Science@s’cool-reeks werden speciaal voor leerkrachten in beeld gebracht als aanvulling op de leerstof. Leerkrachten kunnen zelf kiezen of ze de video tonen of zelf live (achter de camera of binnenkort voor de klas) experimenten uitvoeren. Technopolis hoopt zoveel mogelijk leerkrachten aan het experimenteren te krijgen, ook tijdens de preteachingperiode. Om die reden worden voorlopig enkel experimenten gepost die leerkrachten kunnen uitvoeren met materiaal dat ze meestal wel ‘in hun kot’ liggen hebben.

In het eerste Science@s’cool-experiment zie je hoe een sponsje uit staalwol in brand gestoken wordt aan de hand van een batterij. In een tweede proef wordt een aangestoken kaarsje onder water gedompeld zonder dat het meteen dooft. Nog veel meer experimenten volgen op de Facebook-pagina ‘Technopolis voor Leerkrachten’. Via Science@s’cool spoort Technopolis leerkrachten aan om af en toe de theorieboeken dicht te klappen.
 


Kinderen en jongeren zijn heel visueel ingesteld. Op hun smartphone zien ze de ene video na de andere passeren en bingewatchen is eerder de norm dan een uitzondering. Om de aandacht van leerlingen vast te grijpen, heb je in de meeste gevallen meer nodig dan een tekstboek of mondelinge uitleg. Daarvoor moet je hen dingen tonen of zelf kunnen laten ervaren. Eens je de aandacht van leerlingen weet vast te grijpen en erin slaagt om hen te fascineren, dan is de kans veel groter dat ze nadien meer te weten willen komen. En daar streven we naar, want we willen – ook tijdens de coronacrisis – ervoor zorgen dat zoveel mogelijk meisjes en jongens (blijven) kiezen voor een STEM-studie.Ester Blockx, Marketing & Sales Director

 

De maatschappelijke relevantie van de doorstroom van leerlingen naar STEM-studierichtingen aan de hogeschool of universiteit is nog nooit zo duidelijk geweest als nu. In deze tijden zijn alle ogen immers op de wetenschapswereld gericht om oplossingen voor het coronaprobleem te vinden. Door tijdens en na de coronacrisis leerkrachten extra tools aan te reiken om meer leerlingen te fascineren door STEM, draagt Technopolis actief bij tot de doelstelling om meer meisjes en jongens te inspireren om STEM te gaan studeren.

Foto 
Science@s'cool
Auteur 
Doelgroep