Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Vlaamse sterrenkundeolympiade bekroont finalisten 2015

Toegevoegd op 8 mei 2015 door Dhr. Frank Tamsin

De finalisten van de VSO 2015

Op zaterdag 2 mei 2015 ging de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade door in het planetarium op de Heizel te Brussel. Het werd een bijzonder spannende eindstrijd.

Na de voorronde werden zes finalisten uitgenodigd om deel te nemen aan de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade, om te strijden voor de hoofdprijzen. Voor deze finale op zaterdag 2 mei 2015 kregen de deelnemers volgende opdracht: “De sterrenkunde is een wetenschap in volle evolutie. Wereldwijd voeren duizenden astronomen dagelijks onderzoek uit omtrent tal van astrofysische onderwerpen. Stel dat je als onderzoeker bij een hedendaags onderzoek zou kunnen aansluiten, welk onderwerp zou dan je voorkeur genieten en waarom? Hoe zou je aan dit onderzoek proberen bij te dragen? En welke infrastructuur en/of hulpmiddelen zou je daarbij gebruiken? Licht dit alles dan toe, en breng dit naar voren in een presentatie.” Daarbij volstond het echter niet om het gekozen thema uit te leggen. Er werd immers van de finalisten ook een verwacht dat ze zouden uiteenzetten hoe het project praktisch kan uitgewerkt worden en op welke manier ze de beoogde doelstellingen zouden proberen te bereiken.

De volgorde waarin de finalisten hun presentatie naar voren konden brengen, is bij lottrekking bepaald. De deelnemers hadden volgende onderwerpen gekozen (in de volgorde waarin ze werden gepresenteerd):

  • Anthony Bohmé (VISO, Roeselare): Middelzware zwarte gaten
  • Jeffrey De Rycke (Edugo Campus De Toren, Oostakker): Icecube: Bigger is Better
  • Alexander Baumgartner (Paridaensinstituut, Leuven): Oorsprong ultrahoogenergetische kosmische straling detecteren met Icecube
  • Jurriën Puype (Viso Cor Mariae, Brakel): De mysterieuze corona
  • Jaron Maene (Bisschoppelijk College, Veurne): Axionen als een oplossing voor het sterke CP probleem en donkere materie

Ook Martijn Vandewiele (Sint-Hendrikscollege, Deinze) was toegelaten tot de finale maar was gewettigd afwezig.

Na elke presentatie stelden de juryleden aan de deelnemer talrijke indringende vragen, waarbij vanzelfsprekend grondig gepeild werd naar het inzicht van de finalist.

Daarna stond de jury voor de aartsmoeilijke opdracht om een winnaar te kiezen. Daarbij werd rekening gehouden met diverse criteria (de wetenschappelijke relevantie van het voorgestelde project, de originaliteit ervan, de uitvoerbaarheid ervan, de presentatie zelf, de manier waarop de vragen van de jury beantwoord werden) die samen tot een globaal oordeel hebben geleid.

Na zorgvuldig afwegen kwam de jury uiteindelijk tot een eindoordeel. Daarbij dient benadrukt te worden dat alle finalisten op zich al winnaars zijn door zich te kwalificeren voor deze finale: tijdens de eerste ronde van de olympiade hadden ze immers al een zeer sterke prestatie neergezet. In de finale zelf bevestigden de finalisten door een goed onderbouwde presentatie naar voren te brengen.

Verscheidene kandidaten waren aan elkaar gewaagd en het was dan ook geen sinecure om een rangschikking op te maken. Doorslaggevende elementen daarbij waren de mate waarin de oorspronkelijke opdracht werd ingevuld (namelijk het voorstellen van een onderzoeksproject met ‘wat’ en ‘hoe’), en vooral ook de kennis en het inzicht van de deelnemers (wat hoofdzakelijk bleek uit de antwoorden op de gestelde vragen), hetgeen toch een uitermate belangrijk aspect is bij een “olympiade”.

De proclamatie werd vanzelfsprekend een meer dan spannende aangelegenheid!

De derde prijs (aangeboden door Cozmix) werd toegekend aan Anthony Bohné uit Houthulst. Hij mag komende zomer deelnemen aan de zomerschool sterrenkunde van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw en ontangt ook een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket.

De tweede prijs (aangeboden door de vakgroep Fysica en Sterrenkunde van de UGent) is gegaan naar Jaron Maene uit Veurne. Hij wint een 20 cm f/5 premium Dobson telescoop (voorzien van een ASI 034 webcam), eveneens aangevuld met een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket.

De winnaar van de eerste prijs is Alexander Baumgartner uit Korten-berg. De hoofdprijs (aangeboden door het Instituut voor Sterrenkunde van de KULeuven) bestaat uit een waarnemingssessie met de Mercatortelescoop op La Palma (Spanje), inclusief reis en verblijf, en wordt eveneens nog aangevuld met een sterrenkundig boekenpakket.

Ook de finalisten die niet in de top drie eindigden, werden beloond met een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket. Het feit alleen al dat ze voor de finale waren geselecteerd, getuigt overigens van een zeer puike prestatie in de eerste ronde van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade, waarvan de moeilijkheidsgraad van de vragen zeker ook niet te onderschatten valt.

Het volledige verslag van de finale is te vinden op de website onder de rubriek "nieuws".

Foto 
De finalisten van de VSO 2015