Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Vlaamse sterrenkundeolympiade bekroont finalisten 2020

Toegevoegd op 5 juli 2020 door Dhr. Frank Tamsin

De finalisten van de VSO 2020

Aanvankelijk was de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade gepland begin mei, maar door de coronacrisis werd dit uitgesteld tot zaterdag 4 juli 2020. Het werd een bijzonder spannende eindstrijd.

Na de voorronde werden de deelnemers met de beste scores uitgenodigd om deel te nemen aan de finale van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade, om te strijden voor de hoofdprijzen. Voor deze finale kregen de deelnemers volgende opdracht: “De sterrenkunde is een wetenschap in volle evolutie. Wereldwijd voeren duizenden astronomen dagelijks onderzoek uit omtrent tal van astrofysische onderwerpen. Stel dat je als onderzoeker bij een hedendaags sterrenkundig onderzoek zou kunnen aansluiten, welk onderwerp zou dan je voorkeur genieten en waarom? Hoe zou je aan dit onderzoek proberen bij te dragen? En welke infrastructuur en/of hulpmiddelen zou je daarbij gebruiken? Licht dit alles dan toe, en breng dit naar voren in een presentatie.” Daarbij volstond het echter niet om het gekozen thema uit te leggen. Er werd immers van de finalisten ook een verwacht dat ze zouden uiteenzetten hoe het project praktisch kan uitgewerkt worden en op welke manier ze de beoogde doelstellingen zouden proberen te bereiken.

De volgorde waarin de finalisten hun presentatie naar voren konden brengen, is bij lottrekking bepaald. De deelnemers hadden volgende onderwerpen gekozen (in de volgorde waarin ze werden gepresenteerd):

  • Michiel De Wilde (Sint-Gertrudiscollege, Wetteren): De (an)isotropie van het Universum
  • Tijs Bellefroid (Sint-Albertus College, Heverlee): De zoektocht naar quarksterren met gravitatiegolven
  • Robrecht Keijzer (Heilig Hart van Maria, Berlaar): Fast Radio Bursts
  • Tobin Steppe (Sint-Jozefscollege, Aalst): Duurzame energie dankzij de symfonie van de sterren
  • Maxime Deryck (Heilig-Hart & College, Halle): Crisis in de kosmologie: de Hubbleconstante
  • Matisse T'Siobbel (Koninklijk Atheneum, Zottegem): EUCLID: Wat zal het donkere universum ons vertellen over haar verleden en toekomst?

Na elke presentatie stelden de juryleden aan de deelnemer talrijke indringende vragen, waarbij vanzelfsprekend grondig gepeild werd naar het inzicht van de finalist.

Daarna stond de jury voor de aartsmoeilijke opdracht om een winnaar te kiezen. Daarbij werd rekening gehouden met diverse criteria (de wetenschappelijke relevantie van het voorgestelde project, de originaliteit ervan, de uitvoerbaarheid ervan, de presentatie zelf, de manier waarop de vragen van de jury beantwoord werden) die samen tot een globaal oordeel hebben geleid.

Na zorgvuldig afwegen kwam de jury uiteindelijk tot een eindoordeel. Daarbij dient benadrukt te worden dat alle finalisten op zich al winnaars zijn door zich te kwalificeren voor deze finale: tijdens de eerste ronde van de olympiade hadden ze immers al een zeer sterke prestatie neergezet. In de finale zelf bevestigden de finalisten door een goed onderbouwde presentatie naar voren te brengen.

Verscheidene kandidaten waren aan elkaar gewaagd en het was dan ook geen sinecure om een rangschikking op te maken. Doorslaggevende elementen daarbij waren de mate waarin de oorspronkelijke opdracht werd ingevuld (namelijk het voorstellen van een onderzoeksproject met ‘wat’ en ‘hoe’), en vooral ook de kennis en het inzicht van de deelnemers (wat hoofdzakelijk bleek uit de antwoorden op de gestelde vragen), hetgeen toch een uitermate belangrijk aspect is bij een “olympiade”.

De proclamatie werd vanzelfsprekend een meer dan spannende aangelegenheid!

De derde prijs (aangeboden door de vakgroep Fysica en Sterrenkunde van de UGent) is toegekend aan Tijs Bellefroid uit Lubbeekd. Hij wint een gesigneerde telescoop uit het project "Sterren schitteren voor iedereen", voorzien van een extra zonnefilter, en aangevuld met een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket.

De tweede prijs is gegaan naar Robrecht Keijzer uit Itegem. Deze prijs (aangeboden door het Instituut voor Sterrenkunde van de KULeuven) bestaat uit een waarnemingssessie met de Mercatortelescoop op La Palma (Spanje), inclusief reis en verblijf, en wordt eveneens nog aangevuld met een sterrenkundig boekenpakket.

De winnaar van de eerste prijs (aangeboden door mevrouw Lucie Dekeyzer) is Maxime Deryck uit Halle. Hij wint een Celestron NexStar 8SE Schmidt-Cassegrain telescoop op een computergestuurd statief met volgmotor, eveneens aangevuld met een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket.

Ook de finalisten die niet in de top drie eindigden, werden beloond met deelname aan de zomerschool sterrenkunde van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw, aangeboden door de Universiteit Antwerpen en door Cozmix. Zij ontvangen eveneens een uitgebreid sterrenkundig boekenpakket, aangeboden door Pearson Education en door Wetenschap in Beeld. Het feit alleen al dat ze voor de finale waren geselecteerd, getuigt overigens van een zeer puike prestatie in de eerste ronde van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade, waarvan de moeilijkheidsgraad van de vragen zeker ook niet te onderschatten valt.

Het volledige verslag van de finale is te vinden op de website onder de rubriek "nieuws".

Foto 
De finalisten van de VSO 2020