Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Breinwijzer

Onze doelstellingen 
Breinwijzer vzw is een onafhankelijke, pluralistische organisatie die het maatschappelijke belang van de neurowetenschappen onder de aandacht wil brengen en het brede publiek in staat wil stellen mee richting te geven aan de maatschappelijke impact ervan. Breinwijzer ijvert voor een open dialoog op voet van gelijkheidwaardigheid tussen het brede publiek, beleidsmakers en betrokken experts.
Rechtsvorm 
Vereniging zonder winstoogmerk
Adres 
Pekelharing 43
9000 Gent
België
Telefoonnummer 
496297107
Beheerder