Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

De Maakbare Mens vzw

Onze doelstellingen 

De Maakbare Mens vzw werkt rond medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische en maatschappelijke vragen daarbij.

Promotekst 

De Maakbare Mens vzw wil het brede publiek kritisch en correct informeren, sensibiliseren en activeren. We zetten ons in voor maatschappelijke noden en stimuleren het debat.

We werken rond een aantal centrale thema’s: genetica, orgaandonatie, medicalisering, stamcellen, levenseinde en levensduurverlenging, het brein, plastische chirurgie en medisch begeleide voortplanting. We volgen de actualiteit op de voet en reageren indien nodig.

Om onze educatieve en maatschappelijke functie te vervullen creëren we voor het brede publiek een platform in de vorm van presentaties, debatten, toneelvoorstellingen, enzovoort. Met onder meer een elektronische nieuwsbrief, website, brochures, affiches, lespakketten en folders maken we informatie toegankelijk voor iedereen. Kritisch en correct informeren dragen we hoog in het vaandel.

Via campagnes en acties werken we aan maatschappelijke verandering. We slaan zoveel mogelijk bruggen om door samenwerking het bereik en draagvlak te vergroten. We kunnen hiervoor beroep doen op een uitgebreid netwerk van deskundigen en organisaties. We pleiten bovendien bij de overheid voor een degelijke regulering van biomedische toepassingen. Dit alles maakt ons als organisatie niet alleen uniek in Vlaanderen, maar zelfs in Europa.

Rechtsvorm 
Vereniging zonder winstoogmerk
Adres 
Breughelstraat 31
2018 Antwerpen
België
Telefoonnummer 
03/205 73 10
Beheerder 

afbeelding van aeneas.de.baets@demaakbaremens.org
Medewerker beleid en projecten