Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2015-2020

Toegevoegd op 8 mei 2017 door Mevr. Liliane Moeremans

Het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2015-2020 is een initiatief van minister Philippe Muyters, minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Het omvat de beleidsdoelstellingen op het vlak van wetenschapscommunicatie voor deze periode en licht toe hoe die zullen gerealiseerd worden.

Bijlage