Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Gepersonaliseerde geneeskunde en Genotyping – nieuwe richtingen in verslavingsbehandeling !?

Toegevoegd op 28 januari 2019 door Mevr. Eva De Vlieger

breinwijzer genotyping

Behandelingen in de psychiatrie hebben de naam niet zo goed te werken. Onterecht, want onderzoek toont dat behandelingen in de psychiatrie gemiddeld even goed werken als die in de algemene geneeskunde: zwak tot matig. De laatste jaren zoekt men dan ook naar mannieren om de effectiviteit van behandelingen te verhogen. Binnen dit kader is er een groeiende aandacht voor het begrip “gepersonaliseerde (precisie) geneeskunde”. De kern hiervan is dat men op basis van individuele patiënten kenmerken een betere match probeert te bekomen tussen de patiënt en een op zijn kenmerken gericht gekozen behandelvorm. In de presentatie geven we een stand van zaken wat het onderzoek momenteel oplevert inzake de gepersonaliseerde behandeling van verslaving. Aansluitend is er ruimte voor vragen betreffende het bredere onderwerp “effectiviteit behandelingen in psychiatrie”.

Presentatie door Prof. Dr. Geert Dom, psychiater (UA / Beroepsvereniging Psychiatrie)

 

Maandagavond 4/2 

Info en tickets via www.breinwijzer.be

 

 

Foto 
breinwijzer
Auteur