Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Scriptie vzw

Onze doelstellingen 

Scriptie vzw streeft ernaar om:

  • wetenschap, techniek en innovatie te populariseren
    de academische wereld en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen
  • scripties en ander werk van studenten en jonge onderzoekers aan hogescholen,  universiteiten en kennisinstellingen bij een breder publiek bekend te maken
  • studenten en jonge onderzoekers te wijzen op de mogelijkheden van een journalistieke carrière
  • een nauwelijks bestaand genre in de Vlaamse literatuur te stimuleren: de literaire non-fictie
  • de media te stimuleren om gebruik te maken van de kennis van studenten en jonge onderzoekers aan hogescholen en universiteiten.
Promotekst 

Elk jaar opnieuw kost het duizenden studenten bloed, zweet en tranen om een afstudeerscriptie te schrijven. Nachtelijke ‘overuren’, dagen aan een stuk in de bibliotheek, computerproblemen op cruciale momenten, moeilijke promotoren en lastige lectoren: veel laatstejaars willen die hele scriptieheisa nadien zo snel mogelijk vergeten. Binnen de muren van onze Vlaamse onderwijsinstellingen wordt niettemin behoorlijk wat interessante lectuur geproduceerd. Onderwerpen van poëtische filosofie tot puur wiskundige bewijzen worden er tegen een wetenschappelijk licht gehouden. Veel scripties verdienen dan ook de aandacht van een breder publiek. Met de vraag ‘Zit er nieuws in je scriptie’ daagt de Scriptie vzw laatstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten uit om hun eindverhandeling in een begrijpelijk, journalistiek artikel te gieten en door een professionele jury te laten beoordelen. De winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs krijgt een bedrag van 2.500 euro op zijn bankrekening gestort en kan op de nodige media-aandacht rekenen. De Scriptiebank Na de jurering van de Vlaamse Scriptieprijs worden de ingezonden scripties overgedragen aan de Scriptie vzw, die ze verzamelt in de Scriptiebank. In de loop der jaren breidde de bank gestaag uit tot zo’n 5.000 werken die kosteloos kunnen worden geraadpleegd.

Acroniem 
Scriptie vzw
Rechtsvorm 
Vereniging zonder winstoogmerk
Adres 
Leopoldstraat 6
1000 Brussel
België
Telefoonnummer 
+3224635920
Beheerder 

afbeelding van arnaud.zonderman@scriptieprijs.be
Coördinator