Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Evaluatie beleid voor popularisering wetenschap, techniek en technologische innovatie in 2002-2008, langetermijneffecten wetenschapsfeest en wetenschap in de kijker en beleidsscenario's voor de toekomst

Toegevoegd op 1 maart 2011 door Ir. Liselotte De Vos

De studie werd uitgevoerd door het consultancy bureau Resource Analysis en resulteerde in eerste instantie in een grondige ex-post analyse om het beleid en de effecten van de verschillende acties in de periode 2002-2008 te analyseren, te evalueren en aanbevelingen te formuleren. Daarnaast gebeurde een internationale benchmark en een behoeftevraging en werd een specifiek onderzoek verricht naar de langetermijneffecten van het wetenschapsfeest en wetenschap in de kijker 2008. Dit onderzoek uitgevoerd door IPSOS kan u apart downloaden. Verschillende actoren en doelgroepen werden bij dit onderzoek betrokken. Aan deze analyse werden meteen ook mogelijke beleidsscenario’s gekoppeld gericht op korte, middellange en lange termijn.

De beleidssamenvatting kan als bijlage gevonden worden.

Meer informatie over deze studie kan je terugvinden op de pagine over beleidsevaluaties van het departement EWI

Bijlage 
Auteur