Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Marketing- en communicatieplan Wetenschap, Technologie en Innovatie 2012-2014

Toegevoegd op 5 juli 2012 door Ir. Liselotte De Vos

Logo Richting Morgen

Door meer en harmonieuzer te communiceren over wetenschap, technologie en innovatie moet de impact van de communicatie vanwege de Vlaamse overheid en de actoren vergroten. Het moet duidelijk worden bij het grote publiek dat wetenschap, onderzoek en innovatie kort bij hun eigen leefwereld staan en noodzakelijke onderdelen zijn van de transformatie van de economie die nodig is.

Hiervoor werd een strategie en aanpak ontwikkeld  door het marketingbureau ThinkBBDO, die gehanteerd kan worden door alle betrokkenen voor gezamenlijke en eigen campagnes en andere communicatie over Wetenschap, Technologie en Innovatie.  

Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als maatschappelijk vlak.

Het volledige plan kan als bijlage teruggevonden worden.

Vandaag, op 6 juli, wordt dit plan voorgesteld op een workshop aan alle betrokken actoren.

De verschillende versies van de logo's en 10 verschillende toolboxbeelden, die door alle actoren in dit kader kunnen gebruikt worden, zijn terug te vinden op bijgevoegde link (Login Richting;  Morgen).

Bijlage 
Auteur